nual

 
เป็นสมาชิกบ้านคนรักสุนทราภรณ์เมื่อ
31 มกราคม 54
เลขที่สมาชิก 425817
 
 
 
 
เพศหญิง อายุ 43 ปี 2 เดือน
ลงทะเบียนเมื่อ 31 มกราคม 54 เวลา 10:59 น.
นักร้องสุนทราภรณ์ที่ชื่นชอบ : มากมาย
เพลงที่ชื่นชอบ : มากมาย
รู้จัก "บ้านคนรักสุนทราภรณ์" จาก พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย

ชอบเพลง มีความเป็นอมตะ สัมผัสไพเราะ มีถ้อยคำสละสลวยสวยงาม.........