PuppetCham

 
เป็นสมาชิกบ้านคนรักสุนทราภรณ์เมื่อ
31 มกราคม 54
เลขที่สมาชิก 425819
 
 
 
 
เพศหญิง อายุ 47 ปี
ลงทะเบียนเมื่อ 31 มกราคม 54 เวลา 15:06 น.
นักร้องสุนทราภรณ์ที่ชื่นชอบ : รวงทอง เพ็ญศรี ฯ
เพลงที่ชื่นชอบ : ศรรัก ศกุณตลา สนต้องลม ปาหนัน คนึงครวญ ปีศาจวสันต์
รู้จัก "บ้านคนรักสุนทราภรณ์" จาก ในกูเกิล

เป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยอนุรักษ์บทเพลงของสุนทราภรณ์ ที่ถือเป็นสมบัติของชาติให้คงอยู่ และทำให้คนรุ่นใหม่ใกล้ชิดกับบทเพลงที่มีคุณค่า และหาฟังได้ยากในปัจจุบัน.........