นิดสายลม

 
เป็นสมาชิกบ้านคนรักสุนทราภรณ์เมื่อ
28 พฤษภาคม 54
เลขที่สมาชิก 426417
 
 
 
 
เพศหญิง อายุ 79 ปี 10 เดือน
ลงทะเบียนเมื่อ 28 พฤษภาคม 54 เวลา 13:13 น.
นักร้องสุนทราภรณ์ที่ชื่นชอบ : มัณฑณา โมรากุล
เพลงที่ชื่นชอบ : คอยคู่
รู้จัก "บ้านคนรักสุนทราภรณ์" จาก วิไลวรรณ

มีสมาชิกมากมายมีความสามารถร้องเพลงได้หลากหลายและสนิทสนมกลมเกลียวดี.........