รวยทรัพย์

 
เป็นสมาชิกบ้านคนรักสุนทราภรณ์เมื่อ
9 กันยายน 54
เลขที่สมาชิก 426933
 
 
 
 
เพศหญิง อายุ 73 ปี
ลงทะเบียนเมื่อ 9 กันยายน 54 เวลา 13:44 น.
นักร้องสุนทราภรณ์ที่ชื่นชอบ : หลายท่านของวงสุนทราภรณ์
เพลงที่ชื่นชอบ : เพลงของสุนทราภรณ์
รู้จัก "บ้านคนรักสุนทราภรณ์" จาก นามแฝง ศรีไถล

เป็นที่รวมกลุ่มของคนที่รักเสียงเพลงของสุนทราภรณ์
ส.........