นี

 
เป็นสมาชิกบ้านคนรักสุนทราภรณ์เมื่อ
8 มีนาคม 55
เลขที่สมาชิก 427405
 
 
 
 
เพศหญิง อายุ 60 ปี 8 เดือน
ลงทะเบียนเมื่อ 8 มีนาคม 55 เวลา 15:21 น.
นักร้องสุนทราภรณ์ที่ชื่นชอบ : สวลี จินตนา ชรินทร์ ศรัีญญา นันทิด่า อรวีย์
เพลงที่ชื่นชอบ : มั่นใจไม่รัก ฝากรัก สามหัวใจ
รู้จัก "บ้านคนรักสุนทราภรณ์" จาก เน็ต

ชอบเพลง.........