นินจาเต่า

 
เป็นสมาชิกบ้านคนรักสุนทราภรณ์เมื่อ
6 มกราคม 56
เลขที่สมาชิก 428251
 
 
 
 
เพศหญิง อายุ 65 ปี 7 เดือน
ลงทะเบียนเมื่อ 6 มกราคม 56 เวลา 20:47 น.
นักร้องสุนทราภรณ์ที่ชื่นชอบ : คุณครูเอื้อ สุนทรสนาน วรนุช อารีย์ โฉมฉาย ฉัตรวิไล เลิศ ประสมทรัพย์ วินัย จุละบุษะปะ บุษยา รังศรี ศรีสุดา ชื่นบาน
เพลงที่ชื่นชอบ : ชะชะช่า พาเพลิน ชื่นชีวิต รำวงลอยฟ้า ขอให้เหมือนเดิม
รู้จัก "บ้านคนรักสุนทราภรณ์" จาก เพื่อนๆ ในบ้านคนรักสุนทราภรณ์ หลายๆ ท่าน

ชอบเพลงทุกๆ เพลง ที่คุณครูเอื้อแต่ง และร้องได้เพราะ ทั้งเจ้าของบ้านและคนในบ้านของคนรักสนุทราภรณ์ทุกๆ ท่าน มีน้ำใจและเป็นมิตรที่ดี ชอบฟังและชอบร้องเพลงของครูืเอื้อ ค่ะ.........