จิรยา

 
เป็นสมาชิกบ้านคนรักสุนทราภรณ์เมื่อ
30 กันยายน 56
เลขที่สมาชิก 428893
 
 
 
 
เพศหญิง อายุ 71 ปี 4 เดือน
ลงทะเบียนเมื่อ 30 กันยายน 56 เวลา 08:27 น.
นักร้องสุนทราภรณ์ที่ชื่นชอบ : วรนุช เพ็ญศรี มัณฑณา รวงทอง
เพลงที่ชื่นชอบ : มนต์ดลใจ
รู้จัก "บ้านคนรักสุนทราภรณ์" จาก สื่อต่างๆ และติดตามมาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก

ชอบมากขอให้ทุกคนทที่รักเพลงสุนทราภรณืช่วยกันอนุรักษ์ไว้อย่าให้ห่งหายไป.........