ป้ามา

 
เป็นสมาชิกบ้านคนรักสุนทราภรณ์เมื่อ
1 ตุลาคม 56
เลขที่สมาชิก 428895
 
 
 
 
เพศหญิง อายุ 59 ปี 1 เดือน
ลงทะเบียนเมื่อ 1 ตุลาคม 56 เวลา 21:14 น.
นักร้องสุนทราภรณ์ที่ชื่นชอบ : คุณบุษยา/คุณสวลี/คุณเลิศ/คุณศรีสุดา
เพลงที่ชื่นชอบ : -
รู้จัก "บ้านคนรักสุนทราภรณ์" จาก อินเตอร์เ็น็ท

ดีใจมากค่ะ ที่คนไทยเห็นคุณค่าความเป็นไทย ยกย่องเชิดชูครูเพลง อนุรักษ์สิ่งดีงาม +ภาษาสละสลวย สุภาพ พร้อมกับท่วงทำนองอมตะไว้ให้ลูกหลานไทยได้ชื่นชม พบเห็นและฟังค่ะ.........