อิษฏ์

 
เป็นสมาชิกบ้านคนรักสุนทราภรณ์เมื่อ
13 ตุลาคม 56
เลขที่สมาชิก 428919
 
 
 
 
เพศชาย อายุ 74 ปี
ลงทะเบียนเมื่อ 13 ตุลาคม 56 เวลา 19:18 น.
นักร้องสุนทราภรณ์ที่ชื่นชอบ : ครูเอื้อ มัณฑนา โมรากุล เพ็ญศรี พุ่มชูศรี ชรินทร์ งามเมือง สุเทพ วงศ์กำแหง บุษยา รังสี รวงทอง ทองลั่นทม ดาวใจ ไพจิตร สวลีผกาพันธ์ รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส และดาวรุ่ง สุนทราภรณ์ทั้งอดีตและปัจจุบัน
เพลงที่ชื่นชอบ : -
รู้จัก "บ้านคนรักสุนทราภรณ์" จาก youtube และคุณแป้ง คนแถวบ้าน

ครูเอื้อ ตลอดจน ผู้แต่งเพลง เรียบเรียง ท่านอื่นตลอดจนนักร้อง นักดนตรีชาวคณะสุุนทราภรณ์ได้มอบเพลงอันไพเราะ เนื้อร้องและทำนองเพลงสามารถจินตนาการได้หลากหลายทุกอรรรส บ้านคนรักสุนทราภรณ์น่าจะเป็นกลุ่มคนที่มีรสนิยมฟังเพลง
ที่ค้ายคลึงกัน ได้พูดคุยกัน เท่ากับได้มีกลุ่มเพื่อนเพิ่มขึ้น.........