อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

29 ก.พ. 2563
01001
ไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย "บรรจงจิตต์ พัฒนาสันต์"
เนื่องในโอกาสงานพระราชทานเพลิงศพ คุณบรรจงจิตต์ พัฒนาสันต์ ในวันอาทิตย์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม เวลา ๑๗.๐๐ น.จึงขอไว้อาลัยให้คุณจิ๋ว บรรจงจิตต์ เป็นครั้งสุดท้ายครับ

"แด่... คุณบรรจงจิตต์ พัฒนาสันต์ ผู้จากไป"

ฉากชีวิตปิดลงที่ตรงนี้
ณ ถิ่นที่อยู่ไกลปลายโลกฝัน
โพ้นขอบฟ้าหล้าไหนที่ใดกัน
คือที่ "บรรจงจิตต์" ได้นิทรา

ณ ภพโน้นถิ่นสวรรค์อันวิจิตร
เอื่ยมประดิษฐ์ประสิทธิ์สลักงามหนักหนา
วิมานแก้วแววนลินสุจินดา
ช่อผกาพวงเพชรก่องเก็จงาม

ดนตรีขลังสังคีตเฝ้ากรีดกล่อม
จูบถนอมกำซาบสุดหวาบหวาม
"ยามหทัยต้องมนต์" ยลทุกยาม
นั่นคือความสุขสงัดสวัสดี

ขอพรพระดลส่ง "บรรจงจิตต์"
เนาสถิต ณ สถานวิมานแก้ว
สุขอยู่ยังสรวงสวรรค์อันเพริศแพร้ว
ส่งเสียงแจ้วแว่วยินสิ้นภพเทอญ

หลับให้สบาย และเป็นสุขอยู่ในสัมปรายภพ นะครับพี่จิ๋ว

เทพกร บวรศิลป์21 เมษายน 47 เวลา 21:55 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป