อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

30 ก.ย. 2563
01015
คลื่นลูกใหม่
ขอความคิดเห็นว่าท่านอยากให้คลื่นลูกใหม่ร้องเพลงสุนทราภรณ์เพลงไหนกันบ้าง และขอสอบถามว่าตั้งแต่ที่ได้ยินได้ฟังคลื่นลูกใหม่ร้องเพลงมาเพลงไหนที่ท่านคิดว่าคลื่นลูกใหม่ถ่ายทอดได้ดีที่สุด

ชัยรักษ์ พิทักษ์ถิ่น30 เมษายน 47 เวลา 16:48 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป