อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

29 ต.ค. 2563
01060
35 ปี โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี ทาง UBC 09 วันพฤหัสบดีที่ 10 มิ.ย.
พบกับนักร้องนักเรียน 3 รุ่น (รุ่นเล็ก รุ่นกลาง และรุ่นดาวรุ่งคลื่นลูกใหม่) จากโรงเรียนฯ ทางรายการสภาท่าพระอาทิตย์ เวลา 09.15 น. ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิ.ย. ทางยูบีซี 09

โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี...28 พฤษภาคม 47 เวลา 19:31 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป