อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

25 ก.พ. 2564
01185
สรุปการแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ "เจิดจรัสแจ่มฟ้า ก้องนภา 72 พรรษา"
สรุปการแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนม์พรรษา 6 รอบ
งาน "เจิดจรัสแจ่มฟ้า ก้องนภา 72 พรรษา"
ณ บริเวณข้างสะพานพระราม 8 (ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งธนบุรี)
วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2547
เวลา 18.09-22.15 น.
******************************

เทพกร บวรศิลป์ (แฟนพันธุ์ทองแท้ของคุณพี่) รายงาน

******************************
15.00 น. เริ่มตั้งวงดนตรี เครื่องดนตรี
15.45 น. นักดนตรี นักร้องชุดแรกมาถึง (ทิพย์รักษ์, โน้ต พรชัย, เอ็ม เชี่ยวชาญ)
16.30 น. นักดนตรี นักร้อง ตามมาสมทบจนครบชุด (ระหว่างนั้นเปิดเพลงที่สุนทราภรณ์ร้องคลอไปด้วย)
18.09 น. เริ่มการแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ

******************************
เพลงชุดแรก 7 เพลง
1. พระราชนิพนธ์ "พระมหามงคล"
2. เชิญ (พรศุลี, สุพรรณิกา, อรดี)
3. สดุดีมหาราชินี (หมู่)
4. ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (สุพรรณิกา นำหมู่)
5. ศรีนภาฟ้าไทย (หมู่)
6. เฉลิมพระชนม์ 12 สิงหาฯ (พรศุลี นำหมู่)
7. ฉัตรแก้ว (พรศุลี, สุพรรณิกา, อรดี)

******************************
พิธีกรคั่นรายการคู่แรก โน้ต พรชัย-แนน พรวลี ประกาศชื่อเพลงชุดที่สอง
******************************
เพลงชุดที่สอง 5 เพลง
8. สูญถิ่นสิ้นไทย (เอ็ม เชี่ยวชาญ)
9. รักหนึ่งในหัวใจ (แนน พรวลี)
10. ไร้รักไร้ผล (นุ่น สุบงกช, แนน พรวลี, ยุ้ย ปิยะวรรณ)
11. ชายชาติเสือ (หมู่ชายคลื่นลูกใหม่)
12. บ้านเกิดเมืองนอน (พรศุลี, สุพรรณิกา, อรดี, จิตนภา)

******************************
พิธีกรคั่นรายการคู่ที่สอง ต๊ะ พิเชษฐ์-ปาน นิธิมา ประกาศชื่อเพลงชุดที่สาม
******************************
เพลงชุดที่สาม 5 เพลง
13. กรุงเทพฯ ราตรี (เนื้อเต็ม 3 ท่อน) (นุ่น สุบงกช-เอ็ม เชี่ยวชาญ, ยุ้ย ปิยะวรรณ-โน้ต พรชัย, แนน พรวลี-ดุ๊ก ณัฐวุฒิ)
14. เจ้าพระยา (อรดี-รัตนพล)
15. บึงน้ำรัก (พรศุลี-เจือนศักดิ์)
16. เมื่อฝนโปรย (นุ่น สุบงกช-เอ็ม เชี่ยวชาญ, แนน พรวลี-โน้ต พรชัย, ปาน นิธิมา-ดุ๊ก ณัฐวุฒิ, เพลง แพรวทิพย์-จิมมี่ บัญชา)
17. เพลงแห่งความหลัง (โน้ต พรชัย "เสียงหลัก", นุ่น สุบงกช-เอ็ม เชี่ยวชาญ "เสียงประสาน")

******************************
พิธีกรคั่นรายการคู่ที่สาม ปุ๊ ไกรฤกษ์-ยุ้ย ปิยะวรรณ ประกาศชื่อเพลงชุดที่สี่
******************************
เพลงชุดที่สี่ 6 เพลง
18. ลอยลำสำราญ (พรศุลี, สุพรรณิกา, อรดี)
******************************
คั่นรายการ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (วงดนตรีสุนทราภรณ์ บรรเลงเพลง "สดุดีมหาราชา", จุดพลุ และดอกไม้ไฟ จำนวน 1,972 ดอก โดย

การสนับสนุนของ สี TOA
******************************
20.00 น. เริ่มการแสดงดนตรี เพลงชุดที่สี่ (ต่อ)
******************************
19. พายเรือพลอดรัก (จิตนภา-ทิพย์รักษ์)
20. ล่องนาวา (พรศุลี)
21. หยดน้ำเจ้าพระยา (จิตนภา-รัชตพันธ์)
22. เพลินนาวา (พรศุลี-ทิพย์รักษ์, สุพรรณิกา-เจือนศักดิ์, อรดี-รัชตพันธ์ นำหมู่)
23. รำวงเรือเพลง (เนื้อเต็ม) (พรศุลี-เจือนศักดิ์, อรดี-รัชตพันธ์ นำหมู่ป

******************************
พิธีกรคั่นรายการคู่ที่สี่ ดุ๊ก ณัฐวุฒิ-เพลง แพรวทิพย์ ประกาศชื่อเพลงชุดที่ห้า
******************************
เพงชุดที่ห้า 7 เพลง
24. ฝนตั้งเค้า (สุพรรณิกา)
25. ฟ้าคลุ้มฝน (จิมมี่ บัญชา)
26. ฝนเอย (ยุ้ย ปิยะวรรณ)
27. ฝนจ๋าฝน (อรดี-รัชตพันธ์)
28. รำวงฝนตกบ้านน้อง ฟ้าร้องบ้านพี่ (พรศุลี, เจือนศักดิ์, รัชตพันธ์ นำหมู่)
29. ปีศาจวสันต์ (เพลง แพรวทิพย์)
30. หลังฝน (ต๊ะ พิเชษฐ์)

******************************
พิธีกรคั่นรายการคู่ที่ห้า จิมมี่ บัญชา-อุ่น ฑิฆัมพร ประกาศชื่อเพลงชุดที่หก
******************************
เพลงชุดที่หก 6 เพลง
31. มั่นใจไม่รัก (อุ่น ฑิฆัมพร)
32. ยิ้ม (ปาน นิธิมา)
33. สุขกันเถอะเรา (หมู่คลื่นลูกใหม่)
34. เพลินเพลงแมมโบ้ (หมู่คลื่นลูกใหม่)
35. พี่รักเจ้า (เป็ด ปริญญา สุขชิด)
36. พรานทะเล (เป็ด ปริญญา สุขชิด)

******************************
เพลงชุดที่เจ็ด (เพลงตามคำขอจากท่านผู้ฟัง) 14 เพลง
37. เริงระบำรัมบา (แนน พรวลี-โน้ต พรชัย นำหมู่คลื่นลูกใหม่)
38. ยายกะตา (อรดี, พรศุลี, รัชตพันธ์, เจือนศักดิ์ นำหมู่)
39. พรหมลิขิต (ทิพย์รักษ์)
40. คิดถึง (

เทพกร บวรศิลป์13 สิงหาคม 47 เวลา 18:32 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป