อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

28 ก.พ. 2564
01186
การประกวด "เพชรสุนทราภรณ์"
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ที่ผ่านมาได้มีการประกวด "เพชรสุนทราภรณ์" เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย สนับสนุนโดย มูลนิธิสุนทราภรณ์ มูลนิธิดำรงพุฒตาล สถาบันพัฒนาการขับร้องเพลงไทย สมาคมสาพันธ์สื่อศิลปวัฒนธรรมไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง ภาคกลาง เขต 1 และ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย โดยมีคุณรวงทอง ทองลั่นธม ศิลปินแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการการตัดสิน

มีนักเรียนหลักสูตรทั่วไปของโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรีเข้าประกวดและได้รับรางวัลดังนี้
คุณตรับรัก ทิตทูต รางวัลชนะเลิศประเภทนักร้องหญิงเดี่ยว
น.ท.ประเสริฐ พงษ์สิงห์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองประเภทนักร้องชายเดี่ยว
คุณสกลวรรณ ตีระนันท์ และคุณพัฒนา บ่อผล รางวัลชมเชย ประเภทนักร้องหญิงเดี่ยว
ผู้ชนะประกวดทุกท่านนี้ได้เคยไปแสดงผลงานการขับร้องกับวงสุนทราภรณ์ที่เสรีเซ็นเตอร์มาแล้ว และในวันนี้ (15 ส.ค.) คุณพัฒนาจะไปขับร้องเพลง "บัวกลางบึง" ที่เสรีฯ อีกครั้งหนึ่ง ติดตามฟังผลงานได้ค่ะ

โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี...15 สิงหาคม 47 เวลา 08:36 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป