อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

9 มี.ค. 2564
01211
เพลงดีที่ควรหามาฟัง
ขอแนะนำเพลงนี้ครับ พอดีได้เทปมา เพราะดีเหมือนกัน ไม่ทราบว่าท่านอื่น ๆ เคยฟังกันบ้างหรือเปล่า

จะยอมเขาหรือ

คำร้อง : พรพิรุณ
ทำนอง : เอื้อ สุนทรสนาน
ขับร้อง : สุนทราภรณ์-วรนุช, มาริษา-อโศก นำหมู่

(ช. 1) ตื่นเถิดพี่น้องชาวไทย
ทอดตาแลไปในพื้นแผ่นดินทอง
จูบผืนฟ้างามอร่ามเรืองรอง
ไร่นาป่าเขาเราครองนี่แหละถิ่นทองของไทย

(ญ. 1) ทุ่งทิพย์ลิ่วลิบเรืองรอง
ดุจดังเปลวทองแลเหลืองผ่องอำไพ
อุดมแท้แม่โพสพแห่งไทย
ไม่ว่าจะเหลียวทางใดประสบข้ายไทยของเรา

(หมู่ ญ.) จะยอมเขาหรือถ้าเขายื้อแย่งไป
จะนิ่งอยู่ไยให้เขามาข่มเอา
ถิ่นแดนของไทยไม่หวงแหนหรือไรเล่า
ถึงจะยอมเขาให้เขามาครอบงำ

(หมู่ ช.) จะยอมเขาหรือให้เขายื้อแย่งไป
พืชพันธุ์ใดใดที่ผองไทยร่วมทำ
อุตส่าห์ใช้แรงทุ่มเทลงจนคราคร่ำ
ได้เกิดกอบกำที่ล้วนนำผลให้

(ญ. 2) ถิ่นไทยเราล้วนเสรี
อาชีพใครมีเลือกล้วนที่พอใจ
ศาสนาใดมีค่าแก่ใคร
ก็เลือกนับถือกันไปสุดแต่ว่าใครเจ้าของ

(ช. 2) แผ่นดินเราแสนร่มเย็น
ไม่เคยลำเค็ญเย็นเพราะร่มโพธิ์ทอง
ตั้งอยู่ในทศพิธปกครอง
เหล่าไทยสดใสปรองดองเป็นสุขล้ำครองหัวใจ

(หมู่ ญ.) จะยอมเขาหรือถ้าเขายื้อแย่งครอง
เข้ามาจับจองและครอบครองชาติไป
จะยอมเขาหรือและเชื่อถือเขาหรือไร
เหมือนเชื่อว่าไฟไม่ลุกไหม้แผดเผา

(พร้อม) จะยอมเขาหรือถ้าเขายื้อแย่งไป
ศาสน์กษัตริย์ไทยดวงฤทัยแห่งเรา
จะเชื่อเขาไยให้มันช้ำใจเปล่าเปล่า
เขาต้องข่มเอายอมเขาหรือเพื่อนไทย

หมายเหตุ***สุนทราภรณ์ ร้องท่อน ช. 1, วรนุช ร้องท่อน ญ. 1, มาริษา ร้องท่อน ญ. 2, อโศก ร้องท่อน ช. 2
จังหวะ โบเรโล่

น่าจะเป็นเพลงช่วงท้าย ๆ ก่อนที่ครูเอื้อจะเสียชีวิตครับ

เทพกร บวรศิลป์2 กันยายน 47 เวลา 21:45 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป