อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

23 ต.ค. 2563
01309
93 ปี สดุดี สุนทราภรณ์ ครั้งที่ 6
รายการหนี้แผ่นดิน ตอน "93 ปี สดุดี สุนทราภรณ์ ครั้งที่ 6" ขอเลื่อนไปออกอากาศในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2547 เวลา 19.00-20.00 น. ทาง UBC 7 ซึ่งจะเสนอเพลง "หงส์เหิร" และเพลงจากชุด "จุฬาตรีคูณ"

โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี...17 พฤศจิกายน 47 เวลา 22:01 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป