อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

23 ต.ค. 2563
01310
รายละเอียดงานฉลองครบรอบ 65 ปี วงดนตรีสุนทราภรณ์
06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตร หน้าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
07.30 น. ตั้งเครื่องสังเวย และคล้องพวงมาลัย รูปปั้นครูเอื้อ
สุนทรสนาน ที่อนุสรณ์สถาน สวนลุมพินี
16.00 น. แถลงข่าวงานมหกรรมมคอนเสิร์ตการกุศล "65 ปี เพลงดี
สุนทราภรณ์" โดยโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 72
พรรษา หน้ารูปปั้นครูเอื้อ สุนทรสนาน วงดนตรีสุนทราภรณ์
บรรเลงเพลง 4 เพลงในงานแถลงข่าว
16.30 น. เริ่มงาน 65 ปี วงดนตรีสุนทราภรณ์ การขับร้องเพลงจะเสนอ
จากนักร้องที่มีอาวุโสสูงสุดไปจนถึงนักร้องดาวรุ่งคลื่นลูกใหม่
เป็นชุดสุดท้าย

โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี...17 พฤศจิกายน 47 เวลา 22:16 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป