อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

29 ต.ค. 2563
01312
สรุปรายนามนักร้องเก่าที่จะไปร่วมงาน 65 ปี วงดนตรีสุนทราภรณ์
จนถีงวันที่ 18 พ.ย. 47 นักร้องเก่าที่รับเชิญจะไปร่วมงาน 65 ปี วงดนตรีสุนทราภรณ์ที่บริเวณอนุสรณ์สถานครูเอื้อ สุนทรสนาน สวนลุมพินี ในวันเสาร์ที่ 20 พ.ย. 47 มีดังนี้

คุณสุปาณี พุกสมบุญ คุณจันทนา โอบายวาทย์
คุณพูลศรี เจริญพงศ์ คุณรวงทอง ทองลั่นธม
คุณศรวณี โพธิเทศ คุณรุ่งฤดี แพ่งผ่องใส
คุณดาวใจ ไพจิตร คุณยรรยง เสลานนท์
คุณธรรมรัตน์ นวะมะรัตน์ ร.ท. สมคิด เกษมศรี

โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี...18 พฤศจิกายน 47 เวลา 19:39 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป