อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

21 ต.ค. 2563
01313
สรุปงานฟรีคอนเสิร์ต "65 ปี สุนทราภรณ์" ณ สวนลุมพินี
สรุปงานฟรีคอนเสิตร์ 65 ปี สุนทราภรณ์
ณ สุนทราภรณนุสาวรีย์ สวนลุมพินี
วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2547
เวลา 16.45 - 20.20 น.

**************************
เทพกร บวรศิลป์-ชัยรักษ์ พิทักษ์ถิ่น-กังหันลม-ก็อตจิ-วรวิทย์-มุมประมวล ร่วมกันรายงาน
**************************

**************************

การแสดงดนตรีเริ่มเวลา 16.45 น.
**************************
1. พระราชนิพนธ์ พระมหามงคล (บรรเลง)
2. เชิญ (พรศุลี-สุพรรณิกา-อรดี)
**************************
3. คิดถึงฉันบ้างไหม (สุปาณี พุกสมบุญ)
4. รักแม่เอ๊ย (สุปาณี พุกสมบุญ)
5. กลิ่นดอกไม้ (จันทนา โอบายวาทย์)
6. ดอกพุดตาล (พูลศรี เจริญพงษ์)
**************************
7. ธรรมชาติกล่อมขวัญ (ศรวณี โพธิเทศ)
8. พัทยาลาก่อน (รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส)
**************************
9. ดาวในใจ (ยรรยงค์-นาถวดี เสลานนท์)
10. รักเพียงใจ (ธรรมรัตน์ นวมะรัตน์)
**************************
11. ฉิมพลีสีทอง (สมคิด เกษมศรี- จั่นทิพย์ สุถินบุตร)
12. ซื้อหุ้นใจ (สมคิด เกษมศรี)
13.ฝากลมวอน (พรรณี สกุลชาคร)
**************************
14. ปลูกรัก (สมัคร สุนทรเวช)
15. นวลปรางนางหมอง (สมัคร สุนทรเวช)
**************************
16. เสี่ยงเทียน (สุวณีย์ เนื่องนิยม)
17. รักฉันสักครึ่งหัวใจ (ดำรง สุทธิพงษ์)
**************************
18. ห้วงน้ำลึก (อภิชา พูนสวัสดิ์)
19. สำคัญที่ใจ (อรุณี-ดำรง หัสพฤกษ์)
**************************
20. รักชาติยิ่งชีพ (สมัคร นำหมู่)
21. ไทยรวมกำลัง (สมัคร นำหมู่)
**************************
22. ลมทะเลย (โกมล โลกะกลิน)
23. จันทร์เจ้าขา (พิมผกา วันดี-โกมล โลกะกลิน)
24. จูบในใจ (ฉัตรแก้ว พรภัทร)
**************************
25. ดำเนินทราย (จันทนา โอบายวาทย์-พันตำรวจเอกปราโมช สุนทรสนาน)
26. ข้องจิต (พูลศรี เจริญพงษ์-สมัคร สุนทรเวช)
27. สะพานทอง (สุปาณี พุกสมบุญ)
28. ผู้แพ้รัก (อภิชา พูนสวัสดิ์)
**************************
29. สั่งรัก (พรศุลี วิชเวช)
30. แว่วเสียงเธอ (วิรัช ศรีพงษ์)
31. ภาษารัก (พรศุลี-สุพรรณิกา-อรดี)
**************************
32. ทรัพย์ทรวง (เอ็ม เชี่ยวชาญ)
33. เดือนค้างฟ้า (แนน พรวลี-โน้ต พรชัย)
34. จันทร์รอแรม (นุ่น สุบงกช)
**************************
35. ชื่นชีวิต (นุ่น สุบงกช-ดุ๊ก ณัฐวุฒิ นำหมู่คลื่นลูกใหม่)
36. ลูกทุ่งลาติน (ดุ๊ก ณัฐวุฒิ)
37. สาวลูกทุ่ง (เพลง แพรวทิพย์)
38. คลื่นกระทบฝั่ง (ปาน นิธิมา-นุ่น สุบงกช-เพลง แพรวทิพย์)
39. ทะเลบ้า (ดุ๊ก ณัฐวุฒิ-ต๊ะ พิเชษฐ์-จิมมี่ บัญชา)
**************************
40. หนาวรัก (หม่อมหลวงปราลี ประสมทรัพย์ มาลากุล)
41. จังหวะชีวิต (รวมนักร้องนักเรียนโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรีหลักสูตรต่าง ๆ)
42. จังหวะชีวิต (สมัคร สุนทรเวช)
**************************
43. ยาใจยาจก (ฟิล์ม บงกช)
44. เสียแรงรักใคร่ (รัตนพล จินตกานนท์)
45. ครูสอนรัก (รัชตพันธุ์ พงศบุตร-อรดี วิชเวช)
46. จันทร์จูบฟ้า (ทิพพรักษ์ แสงเงิน-จิตนภา จิตอารีย์)
**************************
47. ถ้ารักกันลั่นเปรี้ยง (ปุ๊ ไกรฤกษ์ นำหมู่ ตาล วิสสุดา-นุ่น สุบงกช-มล นฤมล-แนน พรวลี)
48. คิดไว้ในใจ (เจือนศักดิ์ น้อยสุวรรณ์)
49. ใจรัก (ทองอาบ) *คุณสมัคร ประกาศว่า "ทองกอบ"
**************************
50. โยสลัม (เนื้อ ไทยสามัคคี) (สมัคร สุนทรเวช)
51. รำวงลอยกระทง (หมู่)
52. บรเทศ (หมู่)
53. แด่ที่รักใคร่ (หมู่)
54. พระราชนิพนธ์ พระมหามงคล (ฉบับย่อ)
**************************
55. สรรเสริญพระบารมี (หมู่)
**************************
การแสดงดนตรีจบเวลา 20.20 น.
**************************

***หมายเหตุ*** เป็นเพียงบทสรุปการแสดงเท่านั้นนะครับ ต่อไปจะมีคำวิจารณ์งาน ขอเวลาไปคิดสักวันสองวันครับ (เทพกร)

เทพกร บวรศิลป์20 พฤศจิกายน 47 เวลา 21:25 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป