อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

21 ต.ค. 2563
01323
ขอเชิญชมละครเพลงเทิดพระเกียรติ "พระนางจามเทวี จักรพรรดิณี ศรีหริภุญชัย"
เพื่อสืบสานงานปลูกฝังคุณธรรมให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวในจิตใจของชาวไทย ทางศาลาเฉลิมกรุงและบริษัท โชว์มาสเตอร์ จำกัด จึงได้จัดทำละครเพลงเรื่อง “พระนางจามเทวี จักรพรรดินี ศรีหริภุญชัย” ขึ้น โดยนำสาระความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา มาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

“พระนางจามเทวี จักรพรรดินี ศรีหริภุญชัย” เป็นละครอิงประวัติศาสตร์ จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยทวาราวดี ประมาณปี พ.ศ. 1175-1275 ซึ่งมีการบันทึกเป็นตำนานในเวลาต่อมา และยังมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่ยังปรากฏอยู่ในหลายแห่ง นำเสนอในแนวแฟนตาซี แสง สี และเทคนิคตระการตา พร้อมกับนำศิลปะร่วมสมัยมาประยุกต์ เพื่อสร้างสีสันและเข้าถึงผู้ชมได้ง่าย
ผู้ชมจะได้รับรู้และเห็นสัจธรรมชีวิต ผ่านตัวละครเอก คือ พระนางจามเทวี ผู้เริ่มชีวิตจากการเจริญเติบโตขึ้นมาในป่า มีพระฤาษีวาสุเทพ และพญาวานรเป็นผู้เลี้ยงดูอบรม ต่อมาได้เป็นเจ้าหญิงแห่งกรุงละโว้ และต้องพลัดพรากจากพระสวามี แห่งหริภุญชัย มีพระยศอันยิ่งใหญ่ แต่ไม่อาจพ้นภัยแห่งวัฏสงสาร คือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ความทุกข์ ความเศร้าโศก ความพลัดพราก โดยผู้ชมจะได้ชมเรื่องราวที่จรรโลงจิตใจ และได้คติธรรมนำไปพิจารณาในการดำเนินชีวิต เชื่อมั่นในการทำความดี มีความกตัญญูต่อแผ่นดิน ธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และการอยู่ร่วมกันอย่างสงบร่มเย็น
นำแสดงโดย จารุณี สุขสวัสดิ์ (พระนางจามเทวี) นันทวัฒน์ อาศิรพจนกุล (เจ้าชายรามราช) ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี (เจ้าหญิงจามเทวี) บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ (เจ้าชายโกสัมพี) ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (ขุนวิลังคะ) ไพโรจน์ ใจสิงห์ (พระเจ้ากรุงละโว้) วิยะดา อุมารินทร์ (พระมเหสีเจ้ากรุงละโว้), รอง เค้ามูลคดี (พระฤาษีวาสุเทพ), เวย์น ฟอลโคเนอร์ (เสนาบดี), เกรียงศักดิ์ เรืองไรรัตน์ (อำมาตย์), ดวงพร ผาสุก (เจ้าหญิงปทุมวดี), จุฬาวดี ประเศรษฐสุต (เจ้าหญิงเกษวดี) และนักแสดงอื่นๆ อีกมากมาย กว่าร้อยชีวิต

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานอันยิ่งใหญ่ ของแม่ผู้เข้มแข็ง เสียสละ เทิดทูนพระศาสนา กันได้ที่ศาลาเฉลิมกรุง ในวันที่ 27-28 พ.ย. และ 3-5 ธ.ค. ศกนี้ วันศุกร์เวลา 19.30 น. และเสาร์ เวลา 14.00 น. กับ 19.30 น. อาทิตย์เวลา 14.00 น. บัตรราคา 800 และ 500 บาท สำรองบัตรได้ที่ศาลาเฉลิมกรุง โทร. 0-2225-8757-8 และ 0-2623-8148-9

เวบไซต์
นี่เลยเชิญ คลิก

ชมตัวอย่างได้ที่นี่
http://jarunee.net/forum/index.php?showtopic=422

littleprince23 พฤศจิกายน 47 เวลา 02:59 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป