อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

20 ต.ค. 2563
01327
เนื้อเพลงหาไม่เจอ ? หายไป ???
ได้ส่งเนื้อเพลง"รอ้นนี้พี่ยังหนาว" มา วันแรกเปิดดูยังพบในหน้า บทเพลงอยู่ ทั้งมีการแก้ไขให้ถูกตอ้ง และเกร็ดเพลงดว้ย แต่วันนี้เปิดดูไม่มีในสารบัญเพลงไม่พบเลย

ดำ28 พฤศจิกายน 47 เวลา 10:43 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป