อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

20 ต.ค. 2563
01330
วงสุนทราภรณ์ขอชี้แจงข้อเท็จจริง
ตามที่มีแฟนเพลงสุนทราภรณ์บางท่านสอบถามมาว่าเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2547 ซึ่งเป็นวันครบรอบการก่อตั้งวงสุนทราภรณ์ครบ 65 ปีนั้น ได้มีการแบ่งวงไปบรรเลงที่อื่น นอกจากที่อนุสรณ์สถานครูเอื้อ สุนทรสนานที่สวนลุมหรือไม่

วงดนตรีสุนทราภรณ์ขอชี้แจงว่า วงสุนทราภรณ์ไม่ได้แบ่งวงไปบรรเลงที่ใดเลยในวันนั้น ผู้บริหารของวงฯไม่มีนโยบายรับงานอื่นใดทั้งสิ้นในวันก่อตั้งวง ทั้งๆที่มีผู้มาติดต่อให้ไปบรรเลงทั้งใน กทม และต่างจังหวัด หากมีการรับงานในวันที่ 20 พ.ย. 47 ขอยืนยันได้ว่าไม่ใช่การบรรเลงของวงสุนทราภรณ์อย่างแน่นอน

จึงเรียนมาเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง

โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี...2 ธันวาคม 47 เวลา 18:26 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป