อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

29 พ.ค. 2563
01349
อาลัยปีเก่าสวัสดีปีใหม่ จากพรศุลี วิชเวช
คุณแดงเธอฝากมาว่า ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ทุกท่านนับถือ ดลบันดาล ให้ชาวบ้านคนรักสุนทราภรณ์ ประสบแต่ความสุขในทุกสิ่งที่ปรารถนาค่ะ

ลม26 ธันวาคม 47 เวลา 13:07 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป