อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

3 มิ.ย. 2563
01350
สรุปงานคอนเสิร์ตมหากุศล "65 ปี เพลงดี สุนทราภรณ์"
สรุปงานคอนเสิร์ตมหากุศล "65 ปี เพลงดี สุนทราภรณ์"
จัดโดยโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2547 เวลา 13.34 - 17.02 น.
ณ โรงละครแห่งชาติ สนามหลวง กรุงเทพมหานคร

เทพกร บวรศิลป์ และ ชัยรักษ์ พิทักษ์ถิ่น รายงาน

****************************************
ผู้ดำเนินรายการ : อาจารย์ถนอม นวลอนันต์ และอาจารย์ปกรณ์ พรพิสุทธิ์
****************************************
ผู้ดำเนินรายการกล่าวเชิญ คุณวิระ โรจนพันธ์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวรายงาน
คุณวิระ โรจนพันธ์ มอบดอกไม้แก่ คุณอติพร สุนทรสนาน เสนะวงศ์
****************************************
เปิดม่าน การแสดงเริ่มขึ้น
วงดนตรีสุนทราภรณ์เริ่มการแสดง เวลา 13.39 น.
****************************************
ช่วงแรก
****************************************
1. พระราชนิพนธ์ "พระมหามงคล" (บรรเลง)
2. เชิญ (พรศุลี, สุพรรณิกา, อรดี)
****************************************
รายการ "ผ้าไทยถวายพระเกียรติ" เดินแฟชั่นผ้าไทย โดยผู้มีเกียรติ 10 ท่าน นำโดยคุณอติพร สุนทรสนาน เสนะวงศ์ (ดนตรีบรรเลงเพลง "นางฟ้าจำแลง" สลับกับ "หยดน้ำเจ้าพระยา"
****************************************
ช่วงที่สอง
****************************************
3. สดุดีมหาราชินี (หมู่)
4. พระราชนิพนธ์ "ความฝันอันสูงสุด" (อัญเชิญโดย เจือนศักดิ์ น้อยสุวรรณ)
5. บ้านเกิดเมืองนอน (พรศุลี, อรดี, สุพรรณิกา, จิตนภา)
6. เซิ้งอวยพร (หมู่) (มีการเซิ้งประกอบการแสดงโดยศิลปิน กรมศิลปากร)
7. โยสลัม (เนื้อเพลง "ไทยสามัคคี") (สมัคร สุนทรเวช)
****************************************
ช่วงที่สาม
****************************************
8. ชีวิตกับความรัก (ดร. ศุภชัย ไพจิตร)
9. ถ้ารักกันลั่นเปรี้ยง (วิรัช นำหมู่ แนน, นุ่น, ปาน, ยุ้ย)
10. น้ำผึ้งพระจันทร์ (โน้ต พรชัย-แนน พรวลี)
11. คอยคู่ (นิตยา ลักษณวิศิษฐ์)
12. กรุงเทพฯ ราตรี (ศักดิ์ชัย ไกรฤกษ์โอฬาร-สุพรรณิกา ฉายาพรรณ)
13. กระซิบสวาท (ไชยา มิตรชัย)
****************************************
ช่วงที่สี่
****************************************
14. ชื่นชีวิต (หมู่)
15. มนต์รักนวลจันทร์ (เอ็ม เชี่ยวชาญ-นุ่น สุบงกช)
16. แดนรักของข้า (ทิพพรักษ์, รัตนพล, รัชตพันธุ์
17. ศรรัก (หมู่หญิงดาวรุ่งคลื่นลูกใหม่)
18. ขอให้พี่บอกว่ารักสักคำ (หมู่ชายดาวรุ่งคลื่นลูกใหม่)
19. ภัยพ่ายน้ำใจไทย (หมู่ชายหญิงดาวรุ่งคลื่นลูกใหม่)
****************************************
ช่วงที่ห้า
****************************************
20. ตะลุงสากล (รัชตพันธุ์)
21. หาดสงขลา (เนื้อเต็ม) (พรศุลี)
22. รำวงลูกน้ำเค็ม (หมู่) (จังหวะมาร์ชผสมกับจังหวะรำวง)
23. เริงรองเง็ง (ปาน นิธิมา นำหมู่หญิงดาวรุ่งคลื่นลูกใหม่)
24. ไทยสามัคคี (นุ่น สุบงกช นำหมู่ดาวรุ่งคลื่นลูกใหม่)
25. คลื่นกระทบฝั่ง (อาจารย์รัชนี ชังชู)
26. ชีวามาลา (ภัทราพร ยิ่งสกุล)
****************************************
พักยี่สิบนาที
****************************************
เริ่มการแสดงต่อ เวลา 16.00 น.
****************************************
ช่วงที่หก
****************************************
27. รักฉันสักครึ่งหัวใจ (อาจารย์ศุภชัย จันทร์สุวรรณ)
28. ยามรัก (อาจารย์ศุภชัย จันทร์สุวรรณ)
29. หนึ่งในดวงใจ (อาจารย์ปกรณ์ พรพิสุทธิ์)
30. พรานล่เนื้อ (อาจารย์ปกรณ์ พรพิสุทธิ์)
31. สาส์นรัก (จริยา รอดเที่ยง)
32. ฝากใจฝัน (ดร. ฉวิวรรณ ปูรานิธี)
****************************************
ช่วงสุดท้าย
****************************************
33. สายลมครวญ (อุมาพร บัวพึ่ง)
34. ใครจะเมตตา (รัชตพันธุ์)
35. จิงเกิ้ลเบลล์ (รัชตพันธุ์)
36. ห้วงน้ำลึก (จิตติมา เจือใจ)
37. แซมบ้าพารัก (หมู่)
38. เริงลีลาศ (ต๊ะ, ดุ๊ก, จิมมี่)
39. ธรรมศาสตร์รักกัน (พรศุลี-เจือนศักดิ์, สุพรรณิกา-รัชตพันธุ์ นำหมู่)
40. รำวงร่มยูงทอง (พรศุลี-ทิพพรักษ์, สุพรรณิกา-เจือนศักดิ์)
41. ลาปีเก่า (หมู่)
42. รับขวัญปีใหม่ (หมู่)
43. พระราชนิพนธ์ "พรปีใหม่" (สุพรรณิกา นำหมู่)
44. สรรเสริญพระบารมี (หมู่)
****************************************
วงดนตรีสุนทราภรณ์จบการแสดง เวลา 17.02 น.
****************************************

เทพกร บวรศิลป์26 ธันวาคม 47 เวลา 18:57 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป