อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

2 มี.ค. 2564
01472
รายการหรรษาสุนทราภรณ์ - สุนทรีย์บันเทิง
....รายการของเราได้เปลี่ยนชื่อจาก
เพลินเพลงเก่า เคล้าความสุข เป็น "หรรษาสุนทราภรณ์" ครับ
ออกอากาศทางสถานีวิทยุนาวด์เอฟเอ็ม
ออกกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 92.25 เมกกะเฮิร์ทซ
ออกอากาศ ณ. อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์
วันพฤหัสบดี-เสาร์-อาทิตย์ เวลาตั้งแต่ 22.00 - 24.00 น.
จ.นครราชสีมา ดำเนินรายการโดยศิวณัฐ แสงรัตนพงษ์ (สุนทรีย์บันเทิง)
เพื่ออนุรักษ์บทเพลงของ"สุนทราภรณ์" โดยเฉพาะ
ติดตามได้ จ.นคคราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงที่สามารถรับฟังได้
โปรดให้การสนับสนุนกันด้วยนะคร้าบ....................

สุนทรีย์บันเทิง8 เมษายน 48 เวลา 16:45 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป