อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

27 พ.ย. 2564
01487
สรุปงานฟรีคอนเสิร์ต ในงาน "กรุงเทพมหานคร อลังการมหานครวัฒนธรรม" (วันสุดท้าย)
สรุปงานฟรีคอนเสิร์ต ในงาน "กรุงเทพมหานคร อลังการมหานครวัฒนธรรม" (วันสุดท้าย)
ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
เวลา 18.32 - 22.28 น.

เทพกร บวรศิลป์, ชัยรักษ์ พิทักษ์ถิ่น รายงาน

******************************
เริ่มการแสดงเวลา 18.32 น.
******************************

+++ช่วงแรก+++

1. ไตเติ้ล (บรรเลง)
2. พระราชนิพนธ์ "พระมหามงคล" (บรรเลง)
3. เชิญ (พรศุลี วิชเวช, สุพรรณิกา ฉายาพรรณ, อรดี วิชเวช)
4. รำวงวันสงกรานต์ (ทิพพรักษ์ แสงเงิน, สุพรรณิกา ฉายาพรรณ นำหมู่)
5. เริงสงกรานต์ (ทิพพรักษ์ แสงเงิน, สุพรรณิกา ฉายาพรรณ นำหมู่)
6. รื่นเริงเถลิงศก (หมู่)

******************************
พิธีกร คุณแอนนี่ จันทิมา สุชาติ
******************************

+++ช่วงที่สอง+++
@@@การแสดงชุด "สุนทราภรณ์ ย้อนหลัง หนัง ละคร"@@@

***เพลงชุดที่ 1 : เทิดพระเกียรติพระมหาวีรราชเจ้าจอมไทย***

7. มาร์ชนเรศวรมหาราช (หมู่)
8. กลิ่นร่ำ (เจือนศักดิ์ น้อยสุวรรณ์)

******************************
พิธีกร คุณแอนนี่ จันทิมา สุชาติ
******************************

+++ช่วงที่สาม+++
@@@การแสดงชุด "สุนทราภรณ์ ย้อนหลัง หนัง ละคร" (ต่อ)@@@

***เพลงชุดที่ 2 : ในห้วงแห่งฝัน***

9. จำปีฟ้า (พรศุลี วิชเวช)
10. สาส์นรัก (ยุ้ย ปิยวรรณ สงวนทรัพย์)
11. ขอพบในฝัน (เอ็ม เชี่ยวชาญ กิจสมบัติชัย)
12. ดวงใจ (สุพรรณิกา ฉายาพรรณ)
13. ดอกไม้ในฝัน (ดุ๊ก ณัฐวุฒิ เนตรเจริญ)

******************************
พิธีกร คุณแอนนี่ จันทิมา สุชาติ
******************************

+++ช่วงที่สี่+++
@@@ช่วงแขกรับเชิญพิเศษ "สุเทพ วงค์กำแหง" (ศิลปินแห่งชาติ)@@@

14. มนต์รักเดือนเมษา (สุเทพ วงค์กำแหง)
15. เกิดมาพึ่งกัน (สุเทพ วงค์กำแหง)
16. ค่าน้ำนม (สุเทพ วงค์กำแหง)
17. จงรัก (สุเทพ วงค์กำแหง)
18. ที่รัก (สุเทพ วงค์กำแหง)
19. เสน่หา (สุเทพ วงค์กำแหง)
20. บ้านเรา (สุเทพ วงค์กำแหง)
21. รักคุณเข้าแล้ว (สุเทพ วงค์กำแหง)
22. เพียงคำเดียว (สุเทพ วงค์กำแหง)
23. อาลัยรัก (สุเทพ วงค์กำแหง)
24. คืนนั้น (สุเทพ วงค์กำแหง)
25. คน (สุเทพ วงค์กำแหง)

******************************
พิธีกร คุณแอนนี่ จันทิมา สุชาติ
******************************

+++ช่วงที่ห้า+++
@@@เพลงในจังหวะลีลาศ@@@

***จังหวะวอลทซ์***
26. สายรุ้งสลาย (แนน พรวลี เอกศิริพงษ์)
27. ยอดกัลยาณี (ทิพพรักษ์ แสงเงิน)

***จังหวะแทงโก้***
28. แม่เนื้ออุ่น (รัชตพันธ์ พงศบุตร)
29. ถ้ารักกันลั่นเปรี้ยง (วิ วิรัช ศรีพงษ์ นำหมู่หญิงดาวรุ่งคลื่นลูกใหม่)

***จังหวะควิกวอลทซ์***
30. ดอกไม้กับแมลง (นุ่น สุบงกช ทองช่วง)
31. นางฟ้าจำแลง (โน้ต พรชัย เอกศิริพงษ์)

***จังหวะบีกิน***
32. รักแน่หรือ (ปาน นิธิมา วิชเวช)
33. มิ่งไม้เหมย (นุ่น สุบงกช ทองช่วง)
34. ไซซี (อรดี วิชเวช)
35. หิมพานต์ (มีน ณัฏฐ์นรี มะลิทอง)

******************************
พิธีกร คุณแอนนี่ จันทิมา สุชาติ
******************************

+++ช่วงที่หก+++
@@@เพลงในจังหวะลีลาศ (ต่อ)@@@

***จังหวะชะชะช่า***
36. นี่แหละสวรรค์ (พรศุลี วิชเวช นำหมู่หญิง)
37. เริงลีลาศ (หมู่ชายดาวรุ่งคลื่นลูกใหม่)

***จังหวะรัมบ้า***
38. ท่าน้ำ (จิตนภา จิตอารี)
39. สาริกาชมเดือน (วชิรพันธ์ เนตรเจริญ)

***จังหวะกัวราช่า***
40. นกเขาไพร (ดุ๊ก ณัฐวุฒิ เนตรเจริญ-ปาน นิธิมา วิชเวช)
41. ร้อนใจรัก (ต๊ะ พิเชษฐ์ จิรารัตนาศิริ)

***จังหวะตะลุง***
42. ตะลุงสากล (รัชตพันธ์ พงศบุตร)
43. ตะลุงสุขสงกรานต์ (รัชตพันธ์ พงศบุตร-อรดี วิชเวช)
44. ตาอินกะตานา (นุ่น สุบงกช ทองช่วง, อุ๋ย ทิชาภรณ์ มุ่งรักชน)

***จังหวะรำวง***
45. รำวงปิดทองพระ (ทิพพรักษ์ แสงเงิน, พรศุลี วิชเวช, เจือนศักดิ์ น้อยสุรรณ์, สุพรรณิกา ฉายาพรรณ นำหมู่)
46. รื่นเริงสำราญ (รัชตพันธ์ พงศบุตร, พรศุลี วิชเวช นำหมู่)

***จังหวะแซมบ้า***
47. แด่ที่รักใคร่ (รัชตพันธ์ พงศบุตร, อรดี วิชเวช นำหมู่)
48. แซมบ้าพารัก (รัชตพันธ์ พงศบุตร, พรศุลี วิชเวช นำหมู่)

***จังหวะวอลทซ์***
49. สาวอัมพวา (รัตนพล จินตกานนท์)
50. สวัสดีบางกอก (แนน พรวลี เอกศิริพงษ์)

***จังหวะแทงโก้***
51. คำรักค

เทพกร บวรศิลป์16 เมษายน 48 เวลา 17:57 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป