อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

12 ก.ค. 2563
00150
งานพบปะสังสรรค์ที่ "บ้านคนรักสุนทราภรณ์ "
ถ้าทีมงานบ้านคนรักสุนทราภรณ์ จัดงานพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิกและผู้รักเพลงสุนทราภรณ์ขึ้น จะดีหรือไม่ท่านเห็นเป็นอย่างไรบ้าง

รัษฎร์5 มิถุนายน 45 เวลา 15:29 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป