อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

27 พ.ย. 2564
01504
สรุปงานคอนเสิร์ตการกุศล "สุนทราภรณ์ย้อนยุค" วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2548 (วันแรงงานแห่งชาติ)
สรุปงานคอนเสิร์ตการกุศล "สุนทราภรณ์ย้อนยุค" ณ หอประชุมใหญ่
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2548
(วันแรงงานแห่งชาติ)
งานเริ่มเวลา 13.30 น.

1. เพลงไตเติ้ล
2. เพลงพระมหามงคล
3. เพลงเชิญ - พรศุลี วิชเวช/อรดี วิชเวช/ปาน นิธิมา วิชเวช/แนน พรวลี เอกศิริพงษ์/นุ่น สุบงกช ทองช่วง

ช่วงลำนำรัก
4. รักชาติยิ่งชีพ - หมู่สุนทราภรณ์
5. ไร้รักไร้ผล - พรศุลี วิชเวช/อรดี วิชเวช/จิตนภา จิตอารี
6. รักเพียงใจ - ธรรมรัตน์ นวะมะรัตน์
7. เพื่อคุณ - จั่นทิพย์ สุฐินบุตร
8. หนึ่งในดวงใจ - พรรณี สกุลชาคร/ธรรมรัตน์ นวะมะรัตน์

ช่วงลำนำความเศร้า
9. ปางหลัง - อภิชา พูนสวัสดิ์
10. ช่อรักซ้อน - จั่นทิพย์ สุฐินบุตร/สมคิด เกษมศรี
11. เพียงฝัน - พรรณี สกุลชาคร
12. เพื่อเธอ - สมคิด เกษมศรี
13. ระฆังสั่งลา - อภิชา พูนสวัสดิ์/วีระชัย ยมลยง

ช่วงลำนำจากใจ
14. ควันรักรมใจ - ศรวณี โพธิเทศ
15. หงส์เหิร - ศรีวณี โพธิเทศ
16. คิดถึงฉันบ้าง - มงคล จินดาเวช (กิตติมศักดิ์)
17. พรานรัก - สุภาพิน ทองผาสุข (กิตติมศักดิ์)
18. พี่รักจริง - สุภาพิน ทองผาสุข/ผาชัย โปริยานนท์ (กิตติมศักดิ์)
19. พรานไพร - โอม ด.ช. ณัฐธัญ วากะดวน

ลำนำย้อนยุค
20. กรุงเทพราตรี - พรศุลี วิชเวช/เจือนศักดิ์ น้อยสุวรรณ
21. บึงน้ำรัก - จิตนภา จิตอารี/ทิพรักษ์ แสงเงิน
22. เจ้าพระยา - อรดี วิชเวช/รัตนพล จินตกานนท์
23. เพลงแห่งความหลัง - โน้ต พรชัย เอกศิริพงษ์/นุ่น สุบงกช ทองช่วง/เอ็ม เชี่ยวชาญ กิจสมบัติชัย
24. เมื่อฝนโปรย - นุ่น สุบงกช ทองช่วง/เอ็ม เชี่ยวชาญ กิจสมบัติชัย,
ยุ้ย ปิยวรรณ สงวนทรัพย์/โน้ต พรชัย เอกศิริพงษ์,แนน พรวลี เอกศิริพงษ์/
ดุ๊ก ณัฐวุฒิ เนตรเจริญ,ปาน นิธิมา วิชเวช/จิมมี่ บัญชา รักษาจันทร์

พัก 20 นาที

ช่วงลำนำลีลาศ
25. กบใต้กอบัว - นิว พัชรวลี สุวรรณสุทธิ/นาว พัชราวลัย สุวรรณสุทธิ
26. หากภาพเธอมีวิญญาณ - อภิชา พูนสวัสดิ์
27. ช่าช่าช่ากล่อมใจ - ปาน นิธิมา วิชเวช นำหมู่ชาย
28. เงากระต่ายในดวงจันทร์ - ต๊ะ พิเชษฐ์ จิรารัตนาศิริ

ช่วงลำนำดอกไม้
29. ชีวิตกับดอกไม้ - เอ็ม เชี่ยวชาญ กิจสมบัติชัย
30. ลานลั่นทม - พรศุลี วิชเวช
31. กลิ่นดอกโศก - เจือนศักดิ์ น้อยสุวรรณ
32. แผ่นดินทอง - ยุ้ย ปิยวรรณ สงวนทรัพย์
33. ตลุงแมลงแฝงดอกไม้ - อรดี วิชเวช/รัชตพันธ์ พงศบุตร

ช่วงลำนำท่องทะเล
34. ท่องทะเลทอง - ดุ๊ก ณัฐวุฒิ เนตรเจริญ
35. เกาะสวรรค์ - ฟิล์ม บงกช เจริญธรรม
36. สั่งธาร - วิ วิรัช ศรีพงษ์
37. เกาะสวาท - แนน พรวลี เอกศิริพงษ์
38. หาดสวรรค์ - นุ่น สุบงกช ทองช่วง
39. คลื่นสวาท - แนน พรวลี เอกศิริพงษ์/โน้ต พรชัย เอกศิริพงษ์ นำหมู่คลื่นลูกใหม่

ช่วงลำนำอำลา
40. เริงสุข - หมู่สุนทราภรณ์
41. ชื่นชีวิต - หมู่สุนทราภรณ์
42. ลาขอลา - พรศุลี วิชเวช/อรดี วิชเวช/จิตนภา จิตอารี นำหมู่

43. เพลงไตเติ้ล (สั้น)
จบเวลา 17.16 น.

เป็นงานติดต่อกันของวงสุนทราภรณ์ เพราะเมื่อวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2548 ก็มีงานนึง วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2548 ซึ่งเป็นวันแรงงานแห่งชาติก็มีอีกหนึ่งงาน
แต่ก็มิได้ทำให้ผู้ควบคุมวงฯ นักร้อง นักดนตรีและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ไม่ย่อท้อแต่อย่างใด ยังทำหน้าที่ได้ดีเหมือนเดิม

งานในวันนี้ก็แบ่งออกเป็นช่วงใหญ่ ๆ ได้ทั้งหมด 8 ช่วง ดังนี้ 1. ลำนำรัก 2. ลำนำความเศร้า 3. ลำนำจากใจ 4. ลำนำย้อนยุค 5. ลำนำลีลาศ
6. ลำนำดอกไม้ 7. ลำนำท่องทะเลและ 8. ลำนำอำลา ซึ่งทั้ง 8 ช่วงได้รวบรวมบทเพลงอันไพเราะที่สามารถสะกดใจแฟนเพลงได้เป็นอย่างดี แถมวันนี้น้องจากจะได้รับฟังเพลงจากนักร้องประจำวงทั้งคลื่นลูกใหญ่อย่าง
คุณพรศุลี วิชเวช คุณอรดี วิชเวช คุณจิตนภา จิตอารี คุณเจือนศักดิ์
น้อยสุวรรณ คุณทิพรักษ์ แสงเงิน คุณรัชตพันธ์ พงศบุตร และคุณรัตนพล จินตกานนท์

คลื่นลูกใหม่ที่มากันครบทีม ดังนี้ แนน พรวลี เอกศิริพงษ์,นุ่น สุบงกช
ทองช่วง,ฟิล์ม บงกช เจริญธรรม,ปาน นิธิมา วิชเวช,ยุ้ย ปิยวรรณ
สงวนทรัพย์,ตาล วิสสุดา วัณโณ,โน้ต พรชัย เอกศิริพงษ์,ดุ๊ก ณัฐวุฒิ
เนตรเจริญ,ต๊ะ พิเชษฐ์ จิรารัตนาศิริ,วิ วิรัช ศรีพงษ์,จิมมี่ บัญชา รักษาจันทร์และเอ็ม เชี่ยวชาญ กิจสมบัติชัย รวมถึงคลื่นลูกเล็กที่มากด้วยความสามารถอย่างอุ๋ย ทิชาภรณ์ มุ่งรักชน และสองพี่น้องฝาแฝด นิว พัชรวลี และนาว พัชราวลัย สุวรรณสุทธิ

ยังได้รับเกียรติจากนักร้องรับเชิญ ซึ่งเป็นนักร้องในยุคดาวรุ่งพรุ่งนี้ในอดีตอย่างคุณพรรณี สกุลชาค

ชัยรักษ์ พิทักษ์ถิ่น2 พฤษภาคม 48 เวลา 11:17 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป