อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

2 มี.ค. 2564
01521
ฮือ ๆ "ฟังพระเจ้าทั้งห้า" ที่คุณบุษยา รังสี ร้อง แล้วสะเทือนอารมณ์มาก . . . คิดถึงครู โฮ ๆ
"ดวงใจดวงเดียวที่ฉันมีอยู่
ขออุทิศให้ผู้เอ็นดูเอื้อรักบูชา
มีพระคุณท่วมฟ้าเป็นพระเจ้าทั้งห้า
ปั้นฉันมีค่าสุดคณารำพัน
หนึ่งนั้นหรือคือบิดาและมารดร
เลือดจากอุทรกลั่นป้อนลูกทุกวัน
สองชาติศาสนามหาทรงธรรม์
พระเจ้าอยู่หัวมิ่งขวัญ ราชันภูมิพล
สามความรู้จากครูอาจารย์
ขับขานชำนาญเพราะท่าน
ช่วยกันหว่านพืชผล
สี่ลูกรักเมียขวัญสำคัญกว่าตน
ทุกข์สุขยอมทน
เพื่อคนรักด้วยดวงใจ
พระที่ห้ามีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สิน
ซอสุดรักไวโอลิน เหนือศิลป์ใดใด
ขอฝากเพลงร้องให้เสียงนั้นก้องตลอดไป
อนุสรณ์ฝากไว้จากหัวใจสุนทราภรณ์"
ยิ่งฟังยิ่งแน่ใจว่า "ซอสุดรักไวโอลิน เหนือสินใดใด" ไม่น่าจะใช่ "เหนือศิลป์ใดใด" เพราะท่านเกริ่นประโยคหลักไว้แล้วว่า "พระที่ห้ามีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สิน" ดังนั้นประโยครองที่ว่า "ซอสุดรักไวโอลิน" จึงควรที่จะ "เหนือ (มีค่ายิ่งกว่า) สินใดใด"นาวาธิปต์10 พฤษภาคม 48 เวลา 18:49 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป