อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

8 มี.ค. 2564
01528
"โดมในดวงใจ ของทวีปวร รำลึก ทวีป วรดิลก"
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคม ชมรม ในเครือธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน "โดมในดวงใจ ของทวีปวร รำลึก ทวีป วรดิลก" วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2548 ณ หอประชุมศรีบูรพา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคม ชมรม ในเครือธรรมศาสตร์ จัดงาน โดมในดวงใจ ของทวีปวร รำลึกทวีป วรดิลก
ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2548 เวลา 14.00-18.00 น.
ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เพื่อรำลึกถึงนายทวีป วรดิลก ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2538

ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ว่า นายทวีป วรดิลก เป็นศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยมากมาย เมื่อนายทวีปถึง แก่กรรม มหาวิทยาลัยรู้สึกสูญเสียลูกแม่โดมที่มีคุณค่าไปอีกหนึ่งท่าน ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้ร่วมกับสมาคม ชมรม ในเครือธรรมศาสตร์จัดงาน "โดมในดวงใจ ของทวีปวร รำลึก ทวีป วรดิลก" โดยกิจกรรมในงานนอกจากจะมี การบรรเลงเพลงของนายทวีป วรดิลก โดย นายสุเทพ วงศ์กำแหง และการบรรยาย เกี่ยวกับรายละเอียดของเพลง โดย นายชาลี อินทรวิจิตร แล้ว ยังมีการสนทนาเรื่องต่างๆ ที่ เกี่ยวกับ นายทวีป วรดิลก ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านกฎหมาย โดย ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค ด้านหนังสือพิมพ์ โดย นายพงษ์ศักดิ์ พยัคฆวิเชียร ด้านดนตรี โดย นายบูรพา อารัมภีร์ ด้านชมรม ต.ม.ธ.ก. สัมพันธ์ โดย นายสุโข สุวรรณศิริ ซึ่งดำเนินรายการสนทนา โดย นายมานิจ สุขสมจิตร

นายทวีป วรดิลก เป็นนักศึกษา ต.ม.ธ.ก. สัมพันธ์ รุ่น 6 เป็นเนติบัณฑิต และเป็น กรรมการบริหารชมรม ต.ม.ธ.ก. สัมพันธ์ มูลนิธิและสถาบันปรีดี พนมยงค์ โดยได้อุทิศตนเพื่อองค์กรดังกล่าว รวมทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสังคม เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวรรณกรรมซึ่งได้สร้างสรรค์ผลงานทางวรรณกรรม และผลงาน เพลงจำนวนมากให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพลงที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก กันดี คือ โดมในดวงใจ มาร์ช ม.ธ.ก. ศกุนตรา และธรรมศาสตร์นิรันดร์ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีผลงานด้านกฎหมายอีกมากมาย เป็นนักเขียนที่มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ ประชาธิปไตย ต่อสู้กับลัทธิเผด็จการจนตัวเองต้องถูกคุมขังในสมัยเผด็จการทหาร และอุดมการณ์นี้ได้อยู่ในสายเลือดจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตท่าน สมควรเป็นแบบอย่าง แก่อนุชนคนรุ่นหลังสืบไป

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา ข้าราชการ ศิษย์เก่า และผู้ สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงาน"โดมในดวงใจของทวีปวร รำลึกทวีป วรดิลก"
ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2548 เวลา 14.00-18.00 น.
ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ที่มา ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


พรานทะเล (หนุ่ม)16 พฤษภาคม 48 เวลา 13:23 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป