อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

4 มี.ค. 2564
00163
อยากทราบว่า มีผุ้ชอบสุนทราภรณืที่เป้นแฟนเพลงวัยรุ่น มีไหม
สงสัยว่าผุ้ที่มาเข้าในบ้านสนุทราภรณ์ มีอายุระหว่าง 15 ถึง 30บ้างไหม อยากรู้จักจัง

คุณ อานิ11 มิถุนายน 45 เวลา 08:09 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป