อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

11 ก.ค. 2563
01686
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับห้องบทเพลง
คิดว่าน่าจะแยกเพลงสถาบันและเพลงประจำจังหวัด ออกมาจากเพลงทั่วไป
โดยแบ่งเป็นสองส่วน เพื่อสะดวกในการค้นหา ในกรณีที่ผู้ค้นหาไม่ทราบชื่อเพลง จะหาได้ยาก และอยากให้ทางโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี ได้หาเนื้อเพลงของสุนทราภรณ์ ที่ไม่มีในห้องบทเพลงมาลงไว้ เพื่อให้ห้องบทเพลงสมบูรณ์ยิ่งๆขึ้น ห้องบทเพลงถือได้ว่าเป็นหอสมุดที่เก็บรวบรวมเพลงของสุนทราภรณ์เอาไว้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านต่างๆ คิดว่าเนื้อเพลงบางเพลงในห้องบทเพลงนี้ที่โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรีก็ยังไม่มี
จึงเห็นสมควรที่พวกเรา จะได้ช่วยกันรวบรวมและอนุรักษ์เพลงเหล่านั้นไว้ไม่ให้สูญหายไป

แฟนเพลง9 กันยายน 48 เวลา 00:10 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป