อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

27 พ.ย. 2564
00171
คอนเสิร์ตการกุศล พลังรัก ความหวัง กำลังใจ กับ สุนทราภรณ์
พบกับวงดนตรี สุนทราภรณ์ วงใหญ๋ พร้อมศิลปินรับเชิญอาทิ สุเทพ วงศ์กำแหง ทิพวัลย์ ปิ่นภิบาล อุมาพร บัวพึ่ง เทห์ อุเทน ศุภชัย ไพจิตร
อรวี สัจจานนท์ ฯลฯ โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เสด็จเป็นองค์ประธาน ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2545 เวลา 13.00 น ณโรงละครแห่งชาติ พบกับบทเพลงสถานที่ เพลงสายลม เพลงความรัก เพลงจากวรรณคดี เพลงลีลาศรำวง กว่า 40 เพลง รายได้ทูลเกล้าสมทนุกองทุนยาพระวรราชาทินัดามาตุ ติดต่อจองบัตร ที่ทำเนียบรัฐบาลโทร 0-2629-9443-4 โรงเรียนสนุทราภรณ์การดนตรี โทร 0-2241-0974

คุณ ทิพยา18 มิถุนายน 45 เวลา 08:12 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป