อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

27 ม.ค. 2564
01716
อ.พร พิรุณ เคยแต่งเพลงให้วงชาตรีร้อง
อาจารย์พร พิรุณ เคยประพันธ์เพลงให้ศิลปินวงชาตรีร้อง ๒ เพลง คือเพลง "ใต้ร่มเย็น" ซึ่งอาจารย์แต่งทั้งเนื้อร้องและทำนองจากความคำนึงของพลเอกหาญ ลีลานนท์ กับเพลง "วันรอคอย" ซึ่งแต่งร่วมกับพลเอกหาญ ลีลานนท์ ทั้ง ๒ เพลง อยู่ในชุด "รักที่เธอลืม" ค่ะ ไพเราะมาก โดยเฉพาะเพลง "ใต้ร่มเย็น" เข้ากับสถานการณ์ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ตอนนี้เป็นอย่างดี เนื้อเพลงมีดังนี้
"กว่าจะเกิดมาเป็นชีวิตหนึ่ง ทุกคนทราบซึ้งว่าแสนยากเย็น เมื่อได้เกิดแล้วจะทุกข์สุขลำเค็ญ สบายหรือยากเย็นเป็นผลกรรมต่างกัน
แต่เมื่อเกิดในถิ่นแดนแคว้นไทย พื้นดินสุดไกลเขตใต้เรานั้น ซึ่งมากหลากล้นด้วยสินทรัพย์อนันต์ ผืนดินถิ่นขวัญอันอุดมสมสบูรณ์
ปวงชนนานาอาชีพ ล้วนเร่งรีบทำมาหาทรัพย์เพิ่มพูน ไทยพุทธ คริสต์ อิสลามเกื้อกูล พร้อมเกื้อหนุนไม่ถือชั้นชน
ปลอดภัยมั่นคงคงความเสรี พร้อมสามัคคีทั่วทุกบุคคล ข้าราชการทหารและปวงชน คละเคล้าปะปนไม่แตกแยกแผกผัน
(ดนตรี)
ร้างไร้ในอำนาจมืด ทั้งเผด็จการอิทธิพลร้อยพัน ประชาไทยทั่วถิ่นใต้สุขสันต์ รอมชอมกันสันติวิธี
นี่คือความฝันที่หาญหวังไว้ ยากเย็นแค่ไหนไม่เกินศักดิ์ศรี ใต้ต้องร่มเย็นเป็นแคว้นซึ่งสุขขี ขอเอาชีพพลีเพื่อถิ่นใต้ร่มเย็น"

สุทรียเกษม30 กันยายน 48 เวลา 09:18 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป