อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

21 ม.ค. 2564
01727
สรุปงานมินิคอนเสิร์ต สุนทราภรณ์ย้อนอดีต ประจำเดือนตุลาคม 2548
สรุปงานมินิคอนเสิร์ต สุนทราภรณ์ย้อนอดีต ประจำเดือนตุลาคม 2548
ณ ศูนย์การค้าเสรีเซ็นเตอร์ ถนนศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2548
เวลา 15.34 - 17.58 น.

เทพกร บวรศิลป์ รายงาน

******************************
เริ่มการแสดงเวลา 15.34 น.
******************************

1. ไตเติ้ล (บรรเลง)
2. พระราชนิพนธ์ "พระมหามงคล" (บรรเลง)
3. เชิญ (พรศุลี วิชเวช, สุพรรณิกา ฉายาพรรณ, อรดี วิชเวช)

******************************
พิธีกร คุณอติพร สุนทรสนาน เสนะวงศ์
******************************

4. แสงเดือนเตือนรัก (พรศุลี วิชเวช)
5. เสี่ยงรัก (ทิพพรักษ์ แสงเงิน)
6. เอื้องไพร (ทิพพรักษ์ แสงเงิน-พรศุลี วิชเวช)
7. สายลมว่าว (อรดี วิชเวช)
8. ปาริชาติ (เจือนศักดิ์ น้อยสุวรรณ์-พรศุลี วิชเวช)

******************************
พิธีกร คุณอติพร สุนทรสนาน เสนะวงศ์
******************************

9. สวรรค์บันดาล (สุพรรณิกา ฉายาพรรณ)
10. ผู้ที่พระเจ้าสาป (จิตนภา จิตอารี)
11. กลิ่นแก้มนาง (รัตนพล จินตกานนท์)
12. บึงน้ำรัก (รัตนพล จินตกานนท์-สุพรรณิกา ฉายาพันธ์)
13. เพ้อรัก (เจือนศักดิ์ น้อยสุวรรณ์)

******************************
พิธีกร คุณอติพร สุนทรสนาน เสนะวงศ์
******************************

14. หวัง (มะเหมี่ยว ศศิพิมพ์ อาทะยะกุล)
15. สาวอัมพวา (ปอ ธนชัย กุลไพศาลธรรม)
16. ขอเป็นจันทร์ (โกษา รัตนวงศ์-วัลลภา ธัมมกิตติคุณ)

******************************
พิธีกร คุณอติพร สุนทรสนาน เสนะวงศ์
******************************

17. สวัสดีบางกอก (ตาล วิสสุดา วัณโณ)
18. นวลปรางนางหมอง (ทิ สุทธิพงษ์ อยู่สำราญ)
19. ใจชายใจหญิง (จิมมี่ บัญชา รักษาจันทร์-มีน ณัฏฐ์นรี มะลิทอง)
20. ใบไม้ร่วง (เอ็ม เชี่ยวชาญ กิจสมบัติไชย)
21. เรือมนุษย์ (นุ่น สุบงกช ทองช่วง)
22. รักเพียงใจ (โน้ต พรชัย เอกศิริพงษ์)
23. หนึ่งในดวงใจ (วิ วิรัช ศรีพงษ์-แนน พรวลี เอกศิริพงษ์)
24. เอื้องฟ้า (วิ วิรัช ศรีพงษ์)

******************************
พิธีกร คุณอติพร สุนทรสนาน เสนะวงศ์
******************************

25. กว่าจะรักกันได้ (ยุ้ย ปิยวรรณ สงวนทรัพย์)
26. เดือนครึ่งดวง (แนน พรวลี เอกศิริพงษ์)
27. คอยนาง (ต๊ะ พิเชษฐ์ จิรารัตนาศิริ)
28. สวนสวรรค์ (ต๊ะ พิเชษฐ์ จิรารัตนาศิริ-นุ่น สุบงกช ทองช่วง)
29. ทรัพย์ทรวง (เอ็ม เชี่ยวชาญ กิจสมบัติไชย)
30. บุหลันลืมฟ้า (ปาน นิธิมา วิชเวช)
31. พรานล่อเนื้อ (ดุ๊ก ณัฐวุฒิ เนตรเจริญ)
32. ผิดนัด (ปาน นิธิมา วิชเวช-จิมมี่ บัญชา รักษาจันทร์)

******************************
พิธีกร คุณอรอนงค์ เสนะวงศ์
******************************

33. รำวงสาวสวรรค์ (ทิพพรักษ์ แสงเงิน, พรศุลี วิชเวช, รัตนพล จินตากานนท์, อรดี วิชเวช นำหมู่)
34. อาลัยลา (พรศุลี วิชเวช, สุพรรณิกา ฉายาพรรณ, อรดี วิชเวช)
35. ไตเติ้ล (บรรเลง)

******************************
จบการแสดงเวลา 17.58 น.
******************************

การแสดงมินิคอนเสิร์ต สุนทราภรณ์ย้อนอดีต ณ เสรีเซ็นเตอร์ ก็กลับมาพบแฟนเพลงอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้คุณยุ้ย ปิยวรรณ สงวนทรัพย์ ก็กลับคืนสู่เวที หลังจากป่วยไปนาน กลับมาครั้งนี้ก็ไม่สร้างความผิดหวังให้กับแฟนเพลง เธอได้มาร้องเพลง "กว่าจะรักกันได้" เพลงที่เธอได้ขับร้องบันทึกเสียงไว้ น้ำเสียงและลีลาการร้องก็ยังคงความไพเราะเช่นเดิม

นักร้องรุ่นใหญ่ รุ่นเล็ก จนกระทั่งดาวรุ่งคลื่นลูกใหม่ ก็ขับร้องเพลงกันได้ไพเราะครับ แฟนเพลงก็มาชมกันอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง ดนตรีเปิดด้วยเพลงไตเติ้ล, พระราชนิพนธ์ "พระมหามงคล" และเชิญ ตามธรรมเนียม

จากนั้นก็เป็นการขับร้องของนักร้องรุ่นใหญ่ เริ่มต้นด้วยคุณพรศุลี วิชเวช ครั้งนี้มาขับกล่อมแฟนเพลงด้วยเพลง "แสงเดือนเตือนรัก" ในจังหวะบีกิน ติดตามด้วยผลงานพระนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ "เสี่ยงรัก" ขับร้องโดย คุณทิพพรักษ์ แสงเงิน จากนั้นก็ต่อด้วยเพลงในจังหวะบีกิน อีกเพลง คือเพลง "สายลมว่าว" ขับร้องโดย คุณอรดี วิชเวช ปิดท้ายช่วยแรกด้วยเพลงคู่อมตะ คือเพลง "ปาริชาติ" ขับร้องโดย คุณเจือนศักดิ์ น้อยสุวรรณ์ กับคุณพรศุลี วิชเวช

ช่วงที่สอง เริ่มต้นด้วยนักร้องหญิงเสียงดีอีกท่าน คุณสุพรรณิกา ฉายาพรรณ มาขับร้องให้ฟังในเพลง "สวรรค์บันดาล" เพลงนี้เป็นเพลงแรกที่ครูธาตรี ประพันธ์คำร้องร่วมกับทำนองของค

เทพกร บวรศิลป์9 ตุลาคม 48 เวลา 21:02 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป