อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

20 ม.ค. 2564
01736
สรุปงานคอนเสิร์ต การกุศล วงดนตรีสุนทราภรณ์ ดย มูลนิธิสตรีวิทยาฯ และโรงเรียนสตรีวิทยา
สรุปงานคอนเสิร์ต การกุศล วงดนตรีสุนทราภรณ์
จัดโดย มูลนิธิสตรีวิทยาฯ และโรงเรียนสตรีวิทยา
ณ โรงละครแห่งชาติ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2548
เวลา 13.30 - 16.50 น.

เทพกร บวรศิลป์ และ ชัยรักษ์ พิทักษ์ถิ่น รายงาน

******************************
เริ่มการแสดงเวลา 13.30 น.
******************************

1. สรรเสริญพระบารมี (เทปเสียง)

******************************
พิธีกร คุณสาวดี เจริญวงค์ เชิญประธานมูลนิธิสตรีวิทยาฯ (คุณหญิงมานิดา ยุวบูรณ์) กล่าววัตถุประสงค์ และเปิดงานคอนเสิร์ต
******************************

2. ไตเติ้ล (บรรเลง)
3. พระราชนิพนธ์ "พระมหามงคล" (บรรเลง)
4. เชิญ (สุพรรณิกา ฉายาพรรณ, อรดี วิชเวช, นิธิมา วิชเวช, พรวลี เอกศิริพงษ์)
5. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (หมู่)

******************************
พิธีกร คุณสาวดี เจริญวงค์
******************************

6. ฝากรัก (สุพรรณิกา ฉายาพรรณ)
7. จุฬาตรีคูณ (พรศุลี วิชเวช)
8. รักอะไร (มาริษา อมาตยกุล)
9. สาริกาชมเดือน (มาริษา อมาตยกุล)

******************************
พิธีกร คุณสาวดี เจริญวงค์
******************************

10. จนนาง (พลเรือเอกประเสริฐ บุญทรง-คุณหญิงเอื้อทิพย์ บุญทรง)
11. ลุ่มเจ้าพระยา (พลเอกยิ่งยศ โชติพิมาย)
12. ถึงเธอ (ศศิณี ภัททิยกุล)
13. มั่นใจไม่รัก (สาวดี เจริญวงค์)
14. วอนรัก (สุเทพ วงศ์กำแหง-ศศิณี ภัททิยกุล)
15. เกิดมาพึ่งกัน (สุเทพ วงศ์กำแหง)
16. ครวญรัก (ปกรณ์ พรพิสุทธิ์)
17. หยาดฝนแห่งความรัก (ปกรณ์ พรพิสุทธิ์)
18. ใจรัก (ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ)
19. อุษาสวาท (ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ)

******************************
พิธีกร คุณสาวดี เจริญวงค์
******************************

20. ขอให้เหมือนเดิม (เอ็ม เชี่ยวชาญ กิจสมบัติไชย)
21. ถึงอย่างไรก็ไม่เหมือนเดิม (นุ่น สุบงกช ทองช่วง)
22. ดำเนินทราย (เอ็ม เชี่ยวชาญกิจสมบัติไชย-นุ่น สุบงกช ทองช่วง)
23. ฟ้าแดง (โน้ต พรชัย เอกศิริพงษ์)
24. เดือนครึ่งดวง (แนน พรวลี เอกศิริพงษ์)
25. พุ่มพวงดวงใจ (วิ วิรัช ศรีพงษ์-แนน พรวลี เอกศิริพงษ์)
26. ขอเพียงแต่เห็น (วิ วิรัช ศรีพงษ์)

******************************

รายการแสดงของนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา

******************************

พักการแสดง 20 นาที

******************************
พิธีกร คุณสาวดี เจริญวงค์
******************************

27. หงส์เหิน (สุพรรณิกา ฉายาพรรณ)
28. เสียแรงรักใคร่ (เจือนศักดิ์ น้อยสุวรรณ์)
29. รักเธอเสมอ (เจือนศักดิ์ น้อยสุวรรณ์-สุพรรณิกา ฉายาพรรณ)
30. ยามจน (ทิพรักษ์ แสงเงิน)
31. ริมฝั่งน้ำ (จิตนภา จิตอารี)

******************************
พิธีกร คุณสาวดี เจริญวงค์
******************************

32. แรกเจอ (ต๊ะ พิเชษฐ์ จิรารัตนาศิริ)
33. ยามห่างกัน (มีน ณัฏฐ์นรี มะลิทอง)
34. เพื่อเธอ (จิมมี่ บัญชา รักษาจันทร์)
35. ยาใจยาจก (ตาล วิสสุดา วัณโณ)
36. ดวงใจ (ปาน นิธิมา วิชเวช)
37. ทำไม ทำไม (ดุ๊ก ณัฐวุฒิ เนตรเจริญ)
38. รักใครกันแน่ (ปาน นิธิมา, ดุ๊ก ณัฐวุฒิ, จิมมี่ บัญชา, ต๊ะ พิเชษฐ์)

******************************
พิธีกร คุณสาวดี เจริญวงค์
******************************

39. ขอรักคืน (พรศุลี วิชเวช)
40. หญิงก็มีหัวใจ (พรศุลี วิชเวช)
41. เพชรน้อย (รัตนพล จินตกานนท์)
42. คนึงครวญ (อรดี วิชเวช)
43. ชื่นชีวิต (พรศุลี วิชเวช, เจือนศักดิ์ น้อยสุวรรณ์ นำหมู่)

******************************
พิธีกร คุณสาวดี เจริญวงค์
******************************

44. ลำโขงลำรัก (พรศุลี, ทิพรักษ์, สุพรรณิกา, เจือนศักดิ์, อรดี, รัตนพล นำหมู่) (มีการแสดงรำประกอบ)
45. รำวงไทยลาวลาวไทย (หมู่) (มีการแสดงรำประกอบ)
46. ไตเติ้ล (บรรเลง)

******************************
จบการแสดงเวลา 16.50 น.
******************************

เทพกร บวรศิลป์16 ตุลาคม 48 เวลา 18:46 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป