อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

27 ม.ค. 2564
01745
สรุปงานคอนเสิร์ต "วันรวมพลคนรักเพลงสุนทราภรณ์" วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2548
สรุปงานคอนเสิร์ต "วันรวมพลคนรักเพลงสุนทราภรณ์"
จัดโดย คณะกรรมการสวัสดิการ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2548
เวลา 14.05 - 16.50 น.

เทพกร บวรศิลป์ และ ชัยรักษ์ พิทักษ์ถิ่น รายงาน

******************************
เริ่มการแสดงเวลา 14.05 น.
******************************

1. สรรเสริญพระบารมี (เทปเสียง)

******************************
พิธีกร แนน พรวลี เอกศิริพงษ์ และโน้ต พรชัย เอกศิริพงษ์ กล่าววัตถุประสงค์ และเปิดงานคอนเสิร์ต
******************************

2. ไตเติ้ล (บรรเลง)
3. พระราชนิพนธ์ "พระมหามงคล" (บรรเลง)
4. เชิญ (พรศุลี วิชเวช, สุพรรณิกา ฉายาพรรณ, อรดี วิชเวช, นุ่น สุบงกช ทองช่วง, ปาน นิธิมา วิชเวช)
5. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (หมู่)
6. มาร์ชกรมคุมประพฤติ (หมู่)

******************************
พิธีกร แนน พรวลี เอกศิริพงษ์ และโน้ต พรชัย เอกศิริพงษ์
******************************

7. เรือมนุษย์ (ดาวใจ ไพจิตร)
8. ทางที่ต้องกลับ (ดาวใจ ไพจิตร)
9. ฉันยังคอย (ปกรณ์ พรพิสุทธิ์)
10. ใครจะรักเธอจริง (ปกรณ์ พรพิสุทธิ์)
11. ชีวิตหญิง (พรศุลี วิชเวช)
12. หญิงอ่อนโลก (พรศุลี วิชเวช)

******************************
พิธีกร แนน พรวลี เอกศิริพงษ์ และโน้ต พรชัย เอกศิริพงษ์
******************************

13. เสียแรงคิดถึง (นุ่น สุบงกช ทองช่วง)
14. สวัสดีบางกอก (แนน พรวลี เอกศิริพงษ์)
15. อย่าเกลียดบางกอก (วิ วิรัช ศรีพงษ์)
16. บางกอกลาที (แนน พรวลี เอกศิริพงษ์-วิ วิรัช ศรี พงษ์)
17. ยามดึก (โน้ต พรชัย เอกศิริพงษ์)

******************************
พิธีกร แนน พรวลี เอกศิริพงษ์ และโน้ต พรชัย เอกศิริพงษ์
******************************

18. ใต้ร่มไทร (สุพรรณิกา ฉายาพรรณ)
19. เสียแรงรักใคร่ (เจือนศักดิ์ น้อยสุวรรณ์)
20. คำรักคำขวัญ (เจือนศักดิ์ น้อยสุวรรณ์-สุพรรณิกา ฉายาพรรณ)
21. สุดสงวน (ทิพรักษ์ แสงเงิน)
22. หนองบัว (จิตนภา จิตอารี)
23. ราตรีประดับดาว (ทิพรักษ์ แสงเงิน-จิตนภา จิตอารี)

******************************

พักการแสดง 15 นาที

******************************
พิธีกร แนน พรวลี เอกศิริพงษ์ และโน้ต พรชัย เอกศิริพงษ์
******************************

24. รักจริงไหม (อรดี วิชเวช)
25. โลกยังรักเรา (จิมมี่ บัญชา รักษาจันทร์)
26. ข้องจิต (อรดี วิชเวช-รัตนพล จินตกานนท์)
27. เพลงร้าง (รัตนพล จินตกานนท์)
28. ดีกันนะ (รัตนพล จินตกานนท์-ยุ้ย ปิยวรรณ สงวนทรัพย์)
29. กว่าจะรักกันได้ (ยุ้ย ปิยวรรณ สงวนทรัพย์)

******************************
พิธีกร แนน พรวลี เอกศิริพงษ์ และโน้ต พรชัย เอกศิริพงษ์
******************************

30. มาร์ชเยาวชนชาติไทย (หมู่ดาวรุ่งคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์)
31. หน้าที่เด็ก (หมู่ดาวรุ่งคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์)
32. เหมือนจะบดหัวใจให้เป็นแผล (ตาล วิสสุดา วัณโณ)
33. คิดไว้ในใจ (ทิ สุทธิพงศ์ อยู่สำราญ)
34. สำคัญที่ใจ (โน้ต พรชัย เอกศิริพงษ์-มีน ณัฏฐ์นรีย์ มะลิทอง)

******************************
พิธีกร แนน พรวลี เอกศิริพงษ์ และโน้ต พรชัย เอกศิริพงษ์
******************************

35. จริงหรือ (ดุ๊ก ณัฐวุฒิ เนตรเจริญ)
36. คู่รักคู่ขอ (จิมมี่ บัญชา รักษาจันทร์-ปาน นิธิมา วิชเวช)
37. อย่าใจน้อย (จิมมี่ บัญชา รักษาจันทร์)
38. จุดไต้ตำตอ (ปาน นิธิมา วิชเวช, ดุ๊ก ณัฐวุฒิ เนตรเจริญ, จิมมี่ บัญชา รักษาจันทร์)

******************************
พิธีกร แนน พรวลี เอกศิริพงษ์ และโน้ต พรชัย เอกศิริพงษ์
******************************

39. ตะลุงลำนำ (หมู่) (มีการแสดงประกอบของดาวรุ่งคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์)
40. รำวงไทยซื้อไทยขาย (หมู่ดาวรุ่งคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์) (มีการแสดงประกอบของนักร้องรุ่นใหญ่สุนทราภรณ์)
41. ไตเติ้ล (บรรเลง)

******************************
จบการแสดงเวลา 16.50 น.
******************************

เทพกร บวรศิลป์22 ตุลาคม 48 เวลา 18:52 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป