อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

25 ต.ค. 2563
01813
สุนทราภรณ์ที่สังคีตศาลา เลื่อนเป็นวันอาทิตย์ที่ 8 มค 49 นะครับ
จากเดิมเสาร์ที่ 7 มค เลื่อนเป็นวันอาทิตย์ที่ 8 มค
เนื่องจากโขนของกรมศิลป์ขอสลับเล่นวันเสาร์แทนครับ
เวลา 16.00 เช่นเดิมครับ

จางวางเพลิง9 ธันวาคม 48 เวลา 17:03 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป