อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

21 ต.ค. 2563
01925
วันแห่งความรัก
ขอให้มุความรักและเอื้ออาทรต่อกันอย่าแบ่งแยกกันด้วยศาสนา เชื้อชาติ และสีผิว.....ขอให้ช่วยกันดูแลรักษาโลกกลมๆใบนี้และประเทศไทย

อาลักษณ์14 กุมภาพันธ์ 49 เวลา 09:48 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป