อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

21 ต.ค. 2563
01947
สรุปงานคอนเสิร์ตการกุศล "รักไร้พรมแดน 2549" วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549
สรุปงานคอนเสิร์ตการกุศล "รักไร้พรมแดน 2549"
จัดโดยสโมสรซอนต้าสากลประเทศไทย ร่วมกับวงดนตรีสุนทราภรณ์
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549
เวลา 14.00 - 17.52 น.

****************************************

สรรเสริญพระบารมี (เทปเสียง)

****************************************

ประธานจัดงาน คุณพนิดา ปทุมารักษ์ ผู้อำนวยการเขต 6 ภูมิภาค 17
สโมสรซอนต้าสากล กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน

****************************************

การแสดงเริ่มเวลา 14.00 น.

****************************************

1. ไตเติ้ล (บรรเลง)
2. พระราชนิพนธ์ "พระมหามงคล" (บรรเลง)
3. เชิญ (พรศุลี, อรดี, พรวลี, ณัฏฐ์นรี, สุบงกช, ปิยวรรณ)

****************************************

พิธีกร คุณอรอนงค์ เสนะวงศ์

****************************************

+++การแสดงชุดที่ 1 "ใต้ร่มเย็น"+++

4. พระราชนิพนธ์ "ความฝันอันสูงสุด" (เอ็ม เชี่ยวชาญ กิจสมบัติไชย)
5. ไร้รักไร้ผล (กาญจนา สายสิริพร)
6. ล่องใต้ (รัชตพันธ์ พงศบุตร)
7. เพชรบุรีแดนใจ (เนื้อเต็ม) (พรศุลี วิชเวช, อรดี วิชเวช, จิตนภา จิตอารี)
8. เสียงคลื่นที่หัวหิน (รัตนพล จินตกานนท์)
9. หาดทรายรี (น้ำตาล วิสสุดา วัณโณ)
10. ภูเก็ตเมืองงาม (พรศุลี วิชเวช)
11. เกาะสมุย (นุ่น สุบงกช ทองช่วง)
12. ตะลุงโนราโนรีศรีธรรมราช (รัชตพันธ์-จิตนภา นำหมู่)
13. หาดสงขลา (เนื้อเต็ม) (พรศุลี วิชเวช)
14. ยะลา (อรดี วิชเวช นำหมู่)
15. ปัตตานีของไทย (ดุ๊ก ณัฐวุฒิ เนตรเจริญ, ต๊ะ พิเชษฐ์ จิรารัตนาศิริ, จิมมี่ บัญชา รักษาจันทร์) (จังหวะรองเง็ง)
16. ปัตตานีเมืองงาม (พรศุลี วิชเวช นำหมู่ดาวรุ่งคลื่นลูกใหม่หญิง) (จังหวะโบเรโล่)
17. นราธิวาสถิ่นไทย (หมู่ดาวรุ่งคลื่นลูกใหม่หญิง) (จังหวะรองเง็ง)
18. ตะลุงสากล (ดุ๊ก ณัฐวุฒิ เนตรเจริญ, ต๊ะ พิเชษฐ์ จิรารัตนาศิริ, จิมมี่ บัญชา รักษาจันทร์)

****************************************

พิธีกร คุณอรอนงค์ เสนะวงศ์

****************************************

+++การแสดงชุดที่ 2 "เทศกาลแห่งความรัก"+++

19. รักต่างแดน (พนิดา ปทุมารักษ์, สริยา สิวายุ)
20. คะนึงครวญ (วัลภา จิระกัญจนะ)
21. อยู่เพื่อรัก (ทิพรักษ์ แสงเงิน)
22. รักหนึ่งในหัวใจ (แนน พรวลี เอกศิริพงษ์)
23. ครวญรัก (เจือนศักดิ์ น้อยสุวรรณ์)
24. เสมอใจ (ต๊ะ พิเชษฐ์ จิรารัตนาศิริ-ณัฏฐ์นรี มะลิทอง)

****************************************

พิธีกร คุณอรอนงค์ เสนะวงศ์

****************************************

25. หวานรัก (รวงทอง ทองลั่นธม)
26. หนีนรก (รวงทอง ทองลั่นธม)
27. มนต์รักนวลจันทร์ (มานะ วิจิตรเกษมกิจ-ปาริชาติ จันทร์ไทย)
28. รอพี่ (ยุพิน เลาหะพงศ์ชนะ)
29. ลอยลำสำราญ (พิจิตรา เฮงสกุล)
30. วิมานใยบัว (นายแพทย์ประเสริฐ เฮงสกุล-พิจิตรา เฮงสกุล)
31. ลมรัก (กำธร สุวรรณปิยะศิริ-นันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ)

****************************************

พักการแสดง 20 นาที

****************************************

32. ดำเนินทราย (ชรินทร์ นันทนาคร-ดร.ปราณี เผอิญโชค)
33. ธารสวาท (ชรินทร์ นันทนาคร)
34. สาวน้อย (สุวัจชัย สุทธิมา)
35. พรพรหม (สุวัจชัย สุทธิมา-พวงเพ็ญ จันทร์จรุงจิต)
36. พายเรือพลอดรัก (สุประวัติ ปัทมสูตร-นีรนุช ปัทมสูตร)
37. ฝากรัก (ขวัญใจ รัตนะพงษ์)
38. ฟลอร์เฟื่องฟ้า (โปร์ ปพนธีร์ วีระประวัติ)
39. พรานล่อเนื้อ (โปร์ ปพนธีร์ วีระประวัติ)

พิธีกร คุณอรอนงค์ เสนะวงศ์

****************************************

+++การแสดงชุดที่ 3 "เพลงรักสถาบัน"+++

40. ขวัญใจจุฬา (หมู่)
41. ดาวจุฬา (ดุ๊ก ณัฐวุฒิ เนตรเจริญ-จิมมี่ บัญชา รักษาจันทร์)
42. โดมในดวงใจ (พรศุลี วิชเวช)
43. โดมร่มใจ (ยุ้ย ปิยวรรณ สงวนทรัพย์-วิ วิรัช ศรีพงษ์)
44. ลานจันทน์รัญจวน (โน้ต พรชัย เอกศิริพงษ์)
45. ลาภูพิงค์ (มีน ณัฏฐ์นรี มะลิทอง-วิ วิรัช ศรีพงษ์)

****************************************

พิธีกร คุณอรอนงค์ เสนะวงศ์

****************************************

46. เริงรองเง็ง (หมู่ดาวรุ่งคลื่นลูกใหม่หญิง)
47. รำวงละอบายมุข (อรดี วิชเวช, รัชตพันธ์ พงศบุตร นำหมู่)
4

เทพกร บวรศิลป์25 กุมภาพันธ์ 49 เวลา 19:49 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป