อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

29 ต.ค. 2563
01957
ฟลอร์เฟื่องฟ้า(ครั้งที่ 2)
มีเรื่องค้างคาใจในปัญหา ฟลอเฟื่องฟ้า พาเพลิน จำเริญ หรรษ์
แต่อยากรู้ต้นเพลงบรรเลงกัน เขาเริ่มกัีน หนใด ในฟลอร์นี้
คงเป็นฟลอร์ ที่ปูไว้ ใต้ชายคา มีเฟื่องฟ้า เกี่ยวพันไป หลายหลากสี
อยากรู้จัง อยากรู้จ้ะ อยากเต็มที อยากรู้ว่า ฟลอร์นี้ อยู่หนใด
คงมิใช่ ใต้ถุนบ้าน คุณมานิตย์ หรือสถิตย์อยู่ในสรวง ทบวงไหน
คงคล้ายกับ ลานจันทน์ และ ลานไทร มีที่มาที่ไป ใน ครรลอง
คงเป็นชื่อ เฉพาะ จึงเหมาะสม จึงเป็นเพลงนิยม ชมทั้งผอง
เขาจัดว่าง ช่วงคำ และ ทำนอง จึงขับร้อง ไม่เบื่อ เมื่อ เจอไมค์
เ็ป็นเรื่องค้าง คาใจ ในปัญหา ฟลอร์เฟื่องฟ้า พาพะวง พาสงสัย
อยาก รู้แหล่ง แห่งหน ตำบลใด ใครตอบได้ เร็วรี่ มีรางวัีล

แดจังกวย7 มีนาคม 49 เวลา 18:23 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป