อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

9 ธ.ค. 2564
00196
ถามเกี่ยวกับเพลง "สวนรัก"
เพลงนี้ที่ฟัง ขับร้องคู่โดย คุณมัณฑนา + สุนทราภรณ์
อยากขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้รู้
1. ผู้ประพันธ์เพลงนี้
2. ช่วยแก้ไขเนื้อร้องที่อาจจะมีที่ผิด
..........

"สวนรัก"

(ญ.) ชมเหล่ามาลีนี้เพลินใจ
(ช.) เหตุใดมาลีล้วนงามครัน
(ญ.) ปลูกไว้นานวันเมื่อฉันตรอมใจ
(ช.) อะไรกรีดคมถึงตรมทรวงใน
(ญ.) ศรรักปักในฤทัยใฝ่ฝัน
(ช.) รักหน่วงในใจเหลือรำพัน
(ญ.) แน่งน้อยนวลจันทร์นั้นคือใคร
(ช.) ปลูกต้องวิไลหยาดฟ้าลาวัณย์
(ญ.) ใจพรั่นหวั่นนักรักคลายกลายพลัน
(พ.) รักกันมั่นใจ รักไม่จืดจาง
(ช.) ชมเหล่ามาลีงามตา........(ญ.) ขอให้ใจมั่น
(ช.) ความรักเธอเปี่ยมชีวัน.....(ญ.) พรั่นใจจะหมาง
(ช.) ใจรักไม่เลือนเจื่อนจาง
(ญ.) กลัวเหมือนมาลีครอบครองยามรักเบาบางทิ้งขว้างห่างไป
(ช.) เก็บงำความรักไว้ในใจ
(ญ.) ทำไมปิดบังหวังเกลื่อนความนัย
(ข.) น้ำคำนั้นเล่าไม่เท่าดวงใจ
(ญ.) รักให้มั่นคงซื่อตรงทรงไว้
(พ.) มั่นรักดวงใจดังดอกบัวงาม
(ญ.) ดังดอกบัวบานหวานรักคง
(ช.) ปลูกดมบัวงามยามบัวบาน
(ญ.) ไม่รู้โรยคงรูปทรงทนทาน
(ช.) มั่นจริงยิ่งหวานเหมือนบานชื่นบาน
(ญ.) บานเช้าตระการ บานเย็นไสว
(ช.) ดอมดอกพะยอมหอมไม่วาย
(ญ.) กล้วยไม้งามยวนล้วนวิไล
(ช.) บุปผาว่างามไม่เหมือนทรามวัย
(ญ.) รักใคร่ซื่อตรงรักคงทรงไป
(พ.) รักแท้แน่ใจ รักไม่จืดจาง
(ช.) กุหลาบแลงามยามเยือน..(ญ.) เตือนให้รักมั่น
(ช.) ความรักจะเปี่ยมชีวัน.......(ญ.) พรั่นใจจะหมาง
(ช.) ใจรักไม่เลือนเจื่อนจาง
(ญ.) กลัวเหมือนมาลีครอบครองยามรักเร่จองรักซ้อนอ่อนใจ
(ช.) ดอกพุทธรักษาลาวัณย์
(ญ.) ดังองค์ติดฝันรักมั่นในใจ
(ช.) ขอบุญพระไตรรัตน์ปักทรวงไว้
(ญ.) คุ้มให้มั่นคงซื่อตรงทรงไว้
(พ.) มั่นรักดวงใจดังดอกบัวบาน
................

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

นิมิตฯ10 กรกฎาคม 45 เวลา 08:41 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป