อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

19 ม.ค. 2564
00213
ใครไปคอนเสริ์ทมาบ้าง
ผมคิดว่ายอดเยี่อมมากเลย โดยเฉพาะคุณที่ร้องเพลง "กุญแจใจ"
เสียงเหมือนคุณ ออ้ย อัจฉรา มากจนผมแยกไม่ออก ส่วน
กลอนของคุณ ชอุ่ม ปัญจพรรณ ก็เพราะมากทีเดียว แต่
แปลกมากบางเพลงมีเนื้อร้องที่ผมไม่เคยไดยินเพิ่มขึ้นมาตังเยอะ
เช่นเพลง บ้านนา,วังบัวบาน
สุดท้ายผมจะหาพังเพลง"อติภรณ์"อีกได้ที่ไหน

พระจันทร์วันเพ็ญ21 กรกฎาคม 45 เวลา 12:26 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป