อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

2 มี.ค. 2564
02174
สรุปงานคอนเสิร์ต 20 ปี วิทยาการจัดการเริงสำราญกับสุนทราภรณ์ วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2549
สรุปงานคอนเสิร์ต 20 ปี วิทยาการจัดการเริงสำราญกับสุนทราภรณ์
จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2549
เวลา 18.30 - 21.58 น.
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เทพกร บวรศิลป์ และ ชัยรักษ์ พิทักษ์ถิ่น รายงาน

****************************************
การแสดงเริ่มเวลา 18.30 น.
****************************************

1. ไตเติ้ล (บรรเลง)
2. พระราชนิพนธ์ "พระมหามงคล" (บรรเลง)
3. เชิญ (พรศุลี, อรดี, นุ่น สุบงกช, ยุ้ย ปิยวรรณ, มีน ณัฏฐ์นรี, แนน พรวลี)

****************************************
พิธีกร
****************************************

4. ถวายสัจจา (หมู่)
5. ถวายพระพร 60 ปี (หมู่)
6. บ้านเกิดเมืองนอน (พรศุลี, จิตนภา, อรดี)

****************************************
พิธีกร
****************************************

7. สวนดุสิตรำลึก (พรศุลี วิชเวช) (มีการลีลาศประกอบ)
8. โชคของเรา (รัตนพล จินตกานนท์)
9. คลื่นสวาท (จิตนภา จิตอารีย์-ทิพรักษ์ แสงเงิน นำหมู่) (มีการลีลาศประกอบ)
10. รักรัญจวน (โน้ต พรชัย เอกศิริพงษ์) (มีการลีลาศประกอบ)
11. หงส์เหิน (แนน พรวลี เอกศิริพงษ์) (มีการแสดงประกอบ)

****************************************
พิธีกร
****************************************

12. ขอพบในฝัน (เอ็ม เชี่ยวชาญ กิจสมบัติไชย)
13. เหมือนตะวัน (นุ่น สุบงกช ทองช่วง)
14. สำคัญที่ใจ (ต๊ะ พิเชษฐ์ จิรารัตนาศิริ-มีน ณัฏฐ์นรี มะลิทอง)
15. รักเอาบุญ (นัท ณัฐวร วงศ์วรสันต์)
16. ผึ้ง (จิตนภา จิตอารี) (มีการแสดงประกอบ)
17. งอนแต่งาม (อรดี วิชเวช-รัชตพันธ์ พงศบุตร)

****************************************
พิธีกร
****************************************

18. สายลมเย็น (พรศุลี วิชเวช)
19. นวลปรางนางหมอง (เจือนศักดิ์ น้อยสุวรรณ)
20. ยอดรักยอดขวัญ (พรศุลี วิชเวช-เจือนศักดิ์ น้อยสุวรรณ)
21. ดาวในใจ (น้ำตาล วิสสุดา วัณโณ-จิมมี่ บัญชา รักษาจันทร์)
22. ดาวเจ้าชู้ (แนน พรวลี เอกศิรพงษ์)
23. ในอ้อมพฤกษ์เศร้า (วิ วิรัช ศรีพงษ์ นำหมู่หญิงดาวรุ่งคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์)

****************************************
พิธีกร
****************************************

24. ส่วนเกิน (ดาวใจ ไพจิตร)
25. ส่วนแบ่งที่ไม่เป็นธรรม (ดาวใน ไพจิตร)
26. ร้อนนี้พี่ยังหนาว (เอ็ม เชี่ยวชาญ กิจสมบัติไชย) (มีการลีลาศประกอบ)
27. รำวงเนื้อคู่อยู่วงรำ (พรศุลี, เจือนศักดิ์, อรดี, รัชตพันธ์ นำหมู่) (มีการรำวงประกอบ)

****************************************
พักการแสดง 20 นาที
พิธีกร
****************************************

28. ความลับในใจ (ศรวณี โพธิเทศ)
29. เปลี่ยวใจ (ศรวณี โพธิเทศ) (มีการลีลาศประกอบ)
30. จริงหรือ (ดุ๊ก ณัฐวุฒิ เนตรเจริญ) มีการลีลาศประกอบ)
31. คืนนั้น (นุ่น สุบงกช ทองช่วง)
32. คืนนั้นวันนี้ (มีน ณัฏฐ์นรี มะลิทอง)

****************************************
พิธีกร
****************************************

33. นกสีชมพู (ยุ้ย ปิยวรรณ สงวนทรัพย์-โก้ รัตนพล จินตกานนท์) (มีการลีลาศประกอบ)
34. อย่าใจน้อย (จิมมี่ บัญชา รักษาจันทร์) (มีการลีลาศประกอบ)
35. เงาของใคร (อุ๋ย ทิชาภรณ์ มุ่งรักษ์ชน-โน้ต พรชัย เอกศิริพงษ์)
36. โลกอลวน (อรดี วิชเวช นำหมู่)
37. เริงลีลาศ (รัชตพันธ์, เจือนศักดิ์, ทิพรักษ์)

****************************************
พิธีกร
****************************************

38. ยะลา (วรนุช อารี นำหมู่หญิง) (มีการแสดงประกอบ)
39. ปัตตานีถิ่นไทย (ดุ๊ก ณัฐวุฒิ, ต๊ะ พิเชษฐ์, จิมมี่ บัญชา)
40. เมืองฟ้านราธิวาส (แนน พรวลี, นุ่น สุบงกช, มีน ณัฏฐ์นรี) (มีการแสดงประกอบ)
41. มนต์ดลใจ (วรนุช อารีย์)
42. อาลัยสวนดุสิต (วรนุช อารีย์)

****************************************
พิธีกร
****************************************

43. ยายกะตา (อรดี, พรศุลี, รัชตพันธ์ นำหมู่)
44. รำวงสาวบ้านแต้ (พรศุลี, เจือนศักดิ์, อรดี, ทิพรักษ์, รัชตพันธ์ นำหมู่)
45. รำวงหนุ่มบ้านแต้ (พรศุลี, เจือนศักดิ์, อรดี, ทิพรักษ์, รัชตพันธ์ นำหมู่)
46. สรรเสริญพระบารมี (หมู่)

****************************************
จบการแสดงเวลา 21.58 น.

เทพกร บวรศิลป์18 มิถุนายน 49 เวลา 19:19 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป