อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

19 ม.ค. 2564
02204
การแข่งขันขับร้องเพลงเพื่อค้นหา "คลื่นลูกใหม่หัวใจสุนทราภรณ์"
มูลนิธิสุนทราภรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการแข่งขันร้องเพลงประเภท ชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว และ คู่ เพื่อค้นหา "คลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์"

ชิงเงินรางวัล ถ้วยเกียรติยศ ประกาศนียบัตร และของรางวัลอื่น ๆ

คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร

- ชาย/หญิง อายุระหว่าง 15 - 22 ปี
- มีใจมุ่งมั่นที่จะช่วยอนุรักษ์ และสืบสานเพลงสุนทราภรณ์ให้คงอยู่คู่สังคมไทย
- มีความสามารถและพร้อมที่จะฝึกฝนการขับร้องเพลงสุนทราภรณ์

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2549

สนใจโทรสอบถามได้ที่ โรงเรียนสุนทรภรณ์การดนตรี โทร. 0-2241-0974, 0-2241-3535 หรือ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 0-2579-1111, 0-2561-2222 ได้ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม เป็นต้นไป

ที่มา : ใบปลิวมูลนิธิสุนทราภรณ์

เทพกร บวรศิลป์6 กรกฎาคม 49 เวลา 21:18 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป