อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

19 ม.ค. 2564
02215
สรุปงานคอนเสิร์ต ดอกไม้บานหวานเพลงรักสุนทราภรณ์ วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2549
สรุปงานคอนเสิร์ต ดอกไม้บานหวานเพลงรักสุนทราภรณ์
จัดโดย คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย
วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2549
เวลา 13.30 - 17.10 น.
ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เทพกร บวรศิลป์ และ ชัยรักษ์ พิทักษ์ถิ่น รายงาน

****************************************
การแสดงเริ่มเวลา 13.30 น.
****************************************

1. สรรเสริญพระบารมี (เทปเสียง)

****************************************
พิธีกร โอ ประสาน อรัญโสต
****************************************

2. ไตเติ้ล (บรรเลง)
3. พระราชนิพนธ์ "พระมหามงคล" (บรรเลง)
4. เชิญ (พรศุลี, อรดี, นุ่น สุบงกช, ยุ้ย ปิยวรรณ, มีน ณัฏฐ์นรี, แนน พรวลี)
5. ถวายสัจจา (หมู่)

****************************************
พิธีกร โอ ประสาน อรัญโสต
****************************************

6. ดอกไม้เมืองเหนือ (เจือนศักดิ์ น้อยสุวรรณ)
7. ดอกไม้เหนือ (รัชนี ชังชู นำหมู่หญิง)
8. กลิ่นราตรี (ศุภชัย ไพจิตร, วิระ บำรุงศรี, เอ็ม เชี่ยวชาญ กิจสมบัติไชย)
9. หวานรัก (ดาวใจ ไพจิตร)
10. สั่งไทร (ดาวใจ ไพจิตร)
11. หนองบัว (ศุภชัย ไพจิตร)
12. ผาเงอบ (ศุภชัย ไพจิตร)

****************************************
พิธีกร โอ ประสาน อรัญโสต
****************************************

13. ไฟรักในทรวง (นุ่น สุบงกช, มีน ณัฏฐ์นรี, ยุ้ย ปิยวรรณ, แนน พรวลี)
14. สวยจริงรักจริง (ทิพรักษ์, เจือนศักดิ์, รัชตพันธ์)
15. ดอกฟ้าร่วง (ยุ้ย ปิยวรรณ สงวนทรัพย์-โน้ต พรชัย เอกศิริพงษ์)
16. วังบัวบาน (นิตยา ลักษณวิศิษฐ์)
17. ลมรัก (ภัทราพร ยิ่งสกุล-พันเอก (พิเศษ) นายแพทย์เฉลิมศักดิ์ ตันตระกูล)
18. กลิ่นแก้ว (เท่ห์ อุเทน พรหมินทร์)
19. น้ำตาลใกล้มด (เท่ห์ อุเทน พรหมินทร์)

****************************************
พิธีกร โอ ประสาน อรัญโสต
****************************************

20. ฉันไม่ชอบเดือนหงาย (พรศุลี วิชเวช)
21. คูหาสวรรค์ (เนื้อเต็ม) (เจือนศักดิ์ น้อยสุวรรณ-พรศุลี วิชเวช)
22. อย่าปันใจให้ฉัน (จริยา รอดเที่ยง)
23. ฝันหวาน (จิตนภา จิตอารี-ทิพรักษ์ แสงเงิน)
24. เพื่อคุณ (ขันทอง อุดมมหันติสุข)
25. คำหอม (วิระ บำรุงศรี)
26. ม่านมงคล (วิระ บำรุงศรี)
27. รำวงพระปฐมเจดีย์ (พรศุลี วิชเวช, พูลสุข สุริยะพงษ์รังษี นำหมู่)

****************************************
พักการแสดง 15 นาที
****************************************

28. ฝากลมวอน (เจ๊เกียว สุจินดา เชิดชัย)
29. สาวริมธาร (พรศุลี, จิตนภา, อรดี)
30. เดือนคล้อยคอยรัก (แนน พรวลี เอกศิริพงษ์)
31. ใจคู่ใจ (รัตนพล จินตกานนท์-อรดี วิชเวช)
32. รักเพียงใจ (รัชตพันธ์ พงศบุตร)
33. สั่งลม (น้ำตาล วิสสุดา วัณโณ)
34. คอยลม (เอ็ม เชี่ยวชาญ กิจสมบัติไชย)
35. ลมเพ้อ (นุ่น สุบงกช ทองช่วง-เอ็ม เชี่ยวชาญ กิจสมบัติไชย)
36. สายลมครวญ (มีน ณัฏฐ์นรี มะลิทอง)
37. เงาของใคร (แนน พรวลี เอกศิริพงษ์-โน้ต พรชัย เอกศิริพงษ์)
38. ยากยิ่งสิ่งเดียว (เนื้อเต็ม) (จิมมี่ บัญชา, โน้ต พรชัย, เอ็ม เชี่ยวชาญ, ดุ๊ก ณัฐวุฒิ)

****************************************
พิธีกร โอ ประสาน อรัญโสต
****************************************

39. รั้วแดงกำแพงเหลือง (ต๊ะ พิเชษฐ์ จิรารัตนาศิริ)
40. ผู้ครองฟ้า (จิมมี่ บัญชา รักษาจันทร์)
41. ไม่ใกล้ไม่ไกล (นุ่น สุบงกช ทองช่วงป
42. หนีไม่พ้น (ปาน นิธิมา, ดุ๊ก ณัฐวุฒิ, จิมมี่ บัญชา)
43. ไม่รักใครเลย (ปาน นิธิมา, ดุ๊ก ณัฐวุฒิ, ต๊ะ พิเชษฐ์, จิมมี่ บัญชา)
44. สามนัด (ยุ้ย ปิยวรรณ, นุ่น สุบงกช, แนน พรวลี, ดุ๊ก ณัฐวุฒิ)

****************************************
พิธีกร โอ ประสาน อรัญโสต, คุณอติพร สุนทรสนาน เสนะวงศ์
****************************************

45. เริงระบำรัมบ้า (หมู่)
46. รำวงเดือนลอยฟ้า (หมู่)

****************************************
จบการแสดงเวลา 17.10 น.
****************************************

เทพกร บวรศิลป์15 กรกฎาคม 49 เวลา 19:25 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป