อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

24 ม.ค. 2564
02220
สุนทราภรณ์ขอชี้แจงเรื่องนักร้องกิตติมศักดิ์
ตามที่มีแฟนเพลงหลายท่านถามเรื่องนักร้องกิตติมศักดิ์ตามงานคอนเสิร์ตต่างๆที่วงดนตรีสุนทราภรณ์บรรเลง ขอเรียนชี้แจงว่าผู้จัดงาน หรือ เจ้าภาพเป็นผู้เชิญนักร้องกิตติมศักดิ์มาเอง มิใช่วงดนตรีสุนทราภรณ์เป็นผู้เชิญ และเงินบริจาคของนักร้องกิตติมศักดิ์นั้นบริจาคให้กับผู้จัดงาน มิได้บริจาคให้กับวงสุนทราภรณ์ วงสุนทราภรณ์เป็นเพียงผู้บรรเลงให้นักร้องกิตติมศักดิ์ได้ขับร้องร่วมกับวงเท่านั้น จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณค่ะ

โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี...16 กรกฎาคม 49 เวลา 21:00 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป