อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

19 ม.ค. 2564
00225
ต้องการรับฟังเพลงดังต่อไปนี้
อยากให้ทางวงดนตรี สุนทราภรณ์ จัดเพลงตามคำขอดังต่อไปนี้ออกทางโทรทัศน์ครับ
1.เพลงมารักกันเถอะ ขับร้องโดย คุณพรศุลี คุณบรรจงจิต
2.เพลงกามฤทธิ์ ขับร้องนำหมู่ชายโดย คุณบรรจงจิต
3.เพลงพาสุข ขับร้องนำหมู่ชายโดย คุณบรรจงจิต
4.เพลงล้อโลก ขับร้องโดย คุณพรศุลี
5.เพลงจะเป็นอย่างไรถ้าหญิงชายไม่รักกัน ขับร้องโดยคุณพรศุลี คุณบรรจงจิต
6.เพลงขอให้ได้ดังใจนึก ขับร้องโดย คุณสุพรรณิกา
7.เพลงรักเถอะรักกันไว้ ขับร้องหมู่
8.เพลงหนังสือจ๋าขับร้องโดย สุพรรณิกา บรรจงจิต พรศุลี
9.เพลงสงครามเพศ ขับร้องโดย พรศุลี บรรจงจิต
10.เพลงผู้หญิงนะเร้อ ขับร้องโดยคุณรัชตภัณฑ์ คุณเจือนศักดิ์
ขอบคุณครับเเซมบ้า26 กรกฎาคม 45 เวลา 14:54 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป