อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

9 ธ.ค. 2564
02454
สรุปงานเสวนา "สุนทราภรณ์ ขุนพลเพลงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์" วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2549
สรุปงานเสวนา "สุนทราภรณ์ ขุนพลเพลงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์"
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2549
ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 โซน D เซ็นทรัลเวิล์ดพลาซ่า
ระหว่างเวลา 16.30 - 18.05 น.

เทพกร บวรศิลป์ และชัยรักษ์ พิทักษ์ถิ่น รายงาน

****************************************
การเสวนาเริ่มเวลา 16.30 น.
****************************************

พิธีกร คุณสถาพร ริยะป่า นำเข้าสู่การเสวนา

****************************************

1. รำวงลอยกระทง (หมู่ดาวรุ่งคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์)
2. สวัสดีปีใหม่ (หมู่ดาวรุ่งคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์)

****************************************
พิธีกร คุณสถาพร ริยะป่า สัมภาษณ์ คุณอติพร สุนทรสนาน เสนะวงศ์ และคุณอรอนงค์ เสนะวงศ์
พูดถึงความเป็นมาของวงดนตรีสุนทราภรณ์
****************************************

3. ที่รักขา (แนน พรวลี เอกศิริพงษ์)
4. ม่านมงคล (วิ วิรัช ศรีพงษ์)
5. เสียแรงคิดถึง (นุ่น สุบงกช ทองช่วง)

****************************************
พิธีกร คุณสถาพร ริยะป่า สัมภาษณ์ คุณอติพร สุนทรสนาน เสนะวงศ์ และคุณอรอนงค์ เสนะวงศ์ (ต่อ)
พูดถึงเพลงต่าง ๆ ของสุนทราภรณ์
****************************************

6. ฟลอร์เฟื่องฟ้า (โน้ต พรชัย เอกศิริพงษ์)
7. ใจชายใจหญิง (จิมมี่ บัญชา รักษาจันทร์-มีน ณัฏฐ์นรี มะลิทอง)

****************************************
พิธีกร คุณสถาพร ริยะป่า สัมภาษณ์ คุณอติพร สุนทรสนาน เสนะวงศ์ และคุณอรอนงค์ เสนะวงศ์ (ต่อ)
พูดถึงการสืบสานบทเพลงสุนทราภรณ์
****************************************

8. ชื่นชีวิต (หมู่ดาวรุ่งคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์)
9. สุขกันเถอะเรา (หมู่ดาวรุ่งคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์)

****************************************
พิธีกร คุณสถาพร ริยะป่า สัมภาษณ์ คุณอติพร สุนทรสนาน เสนะวงศ์ และคุณอรอนงค์ เสนะวงศ์ (ต่อ)
สรุปการเสวนา
****************************************
การเสวนาจบเวลา 18.05 น.
****************************************

เทพกร บวรศิลป์18 ธันวาคม 49 เวลา 21:09 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป