อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

1 ธ.ค. 2564
02455
สรุปงานคอนเสิร์ต "พลังรัก พลังใจ สานสายใยพยาบาลรามาฯ ครั้งที่ 2" วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2549
สรุปงานคอนเสิร์ต "พลังรัก พลังใจ สานสายใยพยาบาลรามาฯ ครั้งที่ 2"
ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2549
เวลา 13.30-16.42 น.

เทพกร บวรศิลป์ และชัยรักษ์ พิทักษ์ถิ่น รายงาน

**************************
การแสดงดนตรีเริ่มเวลา 13.30 น.
**************************

1. สรรเสริญพระบารมี (เทปเสียง)
2. ไตเติ้ล (บรรเลง)
3. พระราชนิพนธ์ "พระมหามงคล" (บรรเลง)
4. เชิญ (พรศุลี, อรดี, แนน พรวลี, มีน ณัฏฐ์นรี, ปาน นิธิมา, นุ่น สุบงกช)

**************************
พิธีกร คุณอรอนงค์ เสนะวงศ์
**************************

5. ถวายสัจจา (หมู่)
6. ถวายพระพรเฉลิมพระชนม์ 80 พรรษา (พรศุลี วิชเวช, เจือนศักดิ์ น้อยสุวรรณ นำหมู่)

**************************
พิธีกร คุณอรอนงค์ เสนะวงศ์
**************************

7. จังหวะชีวิต (สุวัจชัย สุทธิมา)
8. เจ้าไม่มีศาล (สุวัจชัย สุทธิมา)
9. อาลัยรัก (นัดดา วิยกาญจน์)
10. สาวน้อยร้อยชั่ง (นัดดา วิยกาญจน์)
11. หนาวรัก (ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ)
12. ห่วงเธอ (ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ)

**************************
พิธีกร คุณอรอนงค์ เสนะวงศ์
**************************

13. เชิญชมดอกไม้ (นิภา ชื่นใจ)
14. พระราชนิพนธ์ "ดวงใจกับความรัก" (ยศภาคย์ จันทร์ศรี)
15. พระราชนิพนธ์ "อาทิตย์อับแสง", "Blue Day" (อภิวันท์ นิยมลักษณ์สกุล)
16. ริมฝั่งน้ำ (ดวงนวล นเรศเสนีย์)

**************************
พิธีกร คุณอรอนงค์ เสนะวงศ์
**************************

17. เพ้อฝันไป (จิตนภา จิตอารี)
18. น้ำตาลใกล้มด (ทิพรักษ์ แสงเงิน)
19. ใต้ร่มมลุลี (ต๊ะ พิเชษฐ์ จิรารัตนาศิริ-มีน ณัฏฐ์นรี มะลิทอง)
20. ปองใจรัก (โน้ต พรชัย เอกศิริพงษ์-นุ่น สุบงกช ทองช่วง)
21. บุหลันลืมฟ้า (ปาน นิธิมา วิชเวช)
22. ลออองค์ (รัชตพันธ์ พงศบุตร-อรดี วิชเวช)
23. ชื่นชีวิต (หมู่ดาวรุ่งคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์)

**************************
พักการแสดง 15 นาที
**************************

24. พุทธศาสน์คู่ไทย (พรศุลี วิชเวช นำหมู่)
25. เสียแรงรักใคร่ (เจือนศักดิ์ น้อยสุวรรณ)
26. หัวใจไม่อยู่ (พรศุลี วิชเวช) (ทำนองเดียวกับ "เสียแรงรักใคร่" เนื้อร้องของ คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์)
27. รวงทิพย์ (โน้ต พรชัย เอกศิริพงษ์-ยุ้ย ปิยวรรณ สงวนทรัพย์)
28. นวงปรางนางหมอง (เอ็ม เชี่ยวชาญ กิจสมบัติไชย)
29. จันทร์ลับเมฆ (รัตนพล จินตกานนท์-อรดี วิชเวช)
30. มาลัยดอกรัก (นุ่น สุบงกช ทองช่วง, แนน พรวลี เอกศิริพงษ์, ปาน นิธิมา วิชเวช)

**************************
พิธีกร คุณอรอนงค์ เสนะวงศ์
**************************

31. หนึ่งน้องนางเดียว (วิ วิรัช ศรีพงษ์)
32. ฝากลมวอน (มีน ณัฏฐ์นรี มะลิทอง)
33. ไพรพิศดาร (จิมมี่ บัญชา รักษาจันทร์-นิธิมา วิชเวช)
34. ปาหนัน (แนน พรวลี เอกศิริพงษ์)
35. หวงรัก (ดุ๊ก ณัฐวุฒิ เนตรเจริญ)
36. รักบังใบ (ยุ้ย ปิยวรรณ สงวนทรัพย์)

**************************
พิธีกร คุณอรอนงค์ เสนะวงศ์
**************************

37. พรานล่อเนื้อ (รัชตพันธ์ พงศบุตร)
38. ใต้ร่มไทร (นุ่น สุบงกช ทองช่วงป
39. ขอให้เหมือนเดิม (เอ็ม เชี่ยวชาญ กิจสมบัติไชย)
40. แสนงอน (มะเหมี่ยว ศศิพิมพ์ อาทยะกุล)
41. สำคัญที่ใจ (ต๊ะ พิเชษฐ์ จิรารัตนาศิริ-มีน ณัฏฐ์นรี มะลิทอง)
42. เพลินเพลงแมมโบ้ (ปาน นิธิมา วิชเวช นำหมู่ดางรุ่งคลื่นลูกใหม่ชาย)

**************************
พิธีกร คุณอรอนงค์ เสนะวงศ์
**************************

43. รำวงสาวบ้านแต้ (หมู่)
44. รำวงสาวสวรรค์ (หมู่)

**************************
การแสดงดนตรีจบเวลา 16.42 น.
**************************

เทพกร บวรศิลป์18 ธันวาคม 49 เวลา 21:27 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป